dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW akcji serii C - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

DOPUSZCZENIE I WPROWADZENIE DO OBROTU NA GPW AKCJI SERII C

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr15/2019

Data sporządzenia: 2019-05-13
Skrócona nazwa emitenta
WITTCHEN S.A.
Temat
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C Emitenta.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Wittchen S.A. ( Spółka , lub Emitent ) informuje, że uchwałą nr 402/2019 z dnia 13 maja 2019 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Zarząd Giełdy ) dopuścił do obrotu 28.250 (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C Emitenta, o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda ( Akcje ). Zgodnie z ww. uchwałą Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 15 maja 2019 roku do obrotu giełdowego na rynku podstawowym Akcje Spółki, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 15 maja 2019 r. rejestracji tych Akcji i oznaczenia ich kodem PLWTCHN00030 . Uchwała Zarządu Giełdy wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Szczegółowa podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-13Jędrzej WittchenPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:WITTCHEN S.A.
Adres:ul. Gdańska 60, 05-152 Palmiry
Telefon:+48 22 766 33 33
Fax:+48 22 766 33 03
Email:office@wittchen.com
www:www.wittchen.com
NIP:951-102-21-54
REGON:011664266

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d