objęcie warrantów subskrypcyjnych serii B przez członków zarządu - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

objęcie warrantów subskrypcyjnych serii B przez członków zarządu

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr29/2019
Data sporządzenia:2019-07-25
Skrócona nazwa emitenta
WITTCHEN S.A.
Temat
Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii B przez Członków Zarządu Wittchen S.A. w ramach Programu Motywacyjnego.
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Wittchen S.A. z siedzibą w Palmirach ( Spółka lub Emitent ), informuje, że do Spółki wpłynęły od Członków Zarządu Emitenta powiadomienia sporządzone w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR w związku z przyjęciem przez te osoby oferty nieodpłatnego objęcia łącznie 60.012 warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji Spółki serii D ( Warranty ), wyemitowanych w ramach II Programu Motywacyjnego Wittchen S.A. ( PM lub Program Motywacyjny ). Treść otrzymanych powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.
Warranty objęte zostały w następujący sposób:

1) Pan Jędrzej Wittchen Prezes Zarządu Spółki, objął: (i) 10.002 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B Transzy 2019, (ii) 10.002 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B Transzy 2020 oraz (iii) 10.002 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B Transzy 2021 (łącznie Warranty ) tj. łącznie 30.006 Warrantów, uprawniających do objęcia 30.006 akcji serii D, na warunkach określonych w Regulaminie PM.

2) Pani Monika Wittchen Wiceprezes Zarządu Spółki, objęła: (i) 10.002 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B Transzy 2019, (ii) 10.002 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B Transzy 2020 oraz (iii) 10.002 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B Transzy 2021 (łącznie Warranty ) tj. łącznie 30.006 Warrantów, uprawniających do objęcia 30.006 akcji serii D, na warunkach określonych w Regulaminie PM.

Objęcie Warrantów nastąpiło nieodpłatnie w trybie emisji prywatnej. Każdy warrant subskrypcyjny serii B uprawnia do objęcia jednej akcji Spółki serii D za cenę emisyjną równą ich wartości nominalnej. Emisja i objęcie Warrantów nastąpiło w ramach realizacji Programu Motywacyjnego przyjętego na podstawie uchwały nr 29 i 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 maja 2019 r. oraz zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego przyjętego przez Radę Nadzorczą Emitenta w dniu 28 maja 2019 r. Treść Regulaminu PM została opublikowana w ramach raportu bieżącego nr 22/2019 z dnia 28 maja 2019 r. oraz jest dostępna stronie internetowej Spółki (www.wittchen.com).
Załączniki
PlikOpis
Powiadomienie1_art_19_MAR.pdfPowiadomienie1_art_19_MAR
Powiadomienie2_art_19_MAR.pdfPowiadomienie2_art_19_MAR
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-25Jędrzej WittchenPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:WITTCHEN S.A.
Adres:ul. Gdańska 60, 05-152 Palmiry
Telefon:+48 22 766 33 33
Fax:+48 22 766 33 03
Email:office@wittchen.com
www:www.wittchen.com
NIP:951-102-21-54
REGON:011664266

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Relacje inwestorskie
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Wittchen SA
WITTCHEN
2019-09-19 SA - PSr
2019-08-05 wyniki VII.2019
2019-07-25 objęcie warrantów subskrypcyjnych serii B przez członków zarządu
2019-07-02 wyniki VI.2019
2019-06-26 rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego
2019-06-17 ustalenie warunków znaczącej umowy
2019-06-04 wyniki V.2019
2019-05-30 aneks do umowy o linię wieloproduktową oraz umowa elektronicznej zapłaty zobowiązań

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d