pixelg
objęcie warrantów subskrypcyjnych serii B przez członków zarządu - 2019-07-25 - WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA (WITTCHEN)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

objęcie warrantów subskrypcyjnych serii B przez członków zarządu - komunikat spółki WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA (WITTCHEN) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr29/2019
Data sporządzenia:2019-07-25
Skrócona nazwa emitenta
WITTCHEN S.A.
Temat
Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii B przez Członków Zarządu Wittchen S.A. w ramach Programu Motywacyjnego.
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Wittchen S.A. z siedzibą w Palmirach ( Spółka lub Emitent ), informuje, że do Spółki wpłynęły od Członków Zarządu Emitenta powiadomienia sporządzone w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR w związku z przyjęciem przez te osoby oferty nieodpłatnego objęcia łącznie 60.012 warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji Spółki serii D ( Warranty ), wyemitowanych w ramach II Programu Motywacyjnego Wittchen S.A. ( PM lub Program Motywacyjny ). Treść otrzymanych powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.
Warranty objęte zostały w następujący sposób:

1) Pan Jędrzej Wittchen Prezes Zarządu Spółki, objął: (i) 10.002 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B Transzy 2019, (ii) 10.002 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B Transzy 2020 oraz (iii) 10.002 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B Transzy 2021 (łącznie Warranty ) tj. łącznie 30.006 Warrantów, uprawniających do objęcia 30.006 akcji serii D, na warunkach określonych w Regulaminie PM.

2) Pani Monika Wittchen Wiceprezes Zarządu Spółki, objęła: (i) 10.002 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B Transzy 2019, (ii) 10.002 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B Transzy 2020 oraz (iii) 10.002 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B Transzy 2021 (łącznie Warranty ) tj. łącznie 30.006 Warrantów, uprawniających do objęcia 30.006 akcji serii D, na warunkach określonych w Regulaminie PM.

Objęcie Warrantów nastąpiło nieodpłatnie w trybie emisji prywatnej. Każdy warrant subskrypcyjny serii B uprawnia do objęcia jednej akcji Spółki serii D za cenę emisyjną równą ich wartości nominalnej. Emisja i objęcie Warrantów nastąpiło w ramach realizacji Programu Motywacyjnego przyjętego na podstawie uchwały nr 29 i 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 maja 2019 r. oraz zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego przyjętego przez Radę Nadzorczą Emitenta w dniu 28 maja 2019 r. Treść Regulaminu PM została opublikowana w ramach raportu bieżącego nr 22/2019 z dnia 28 maja 2019 r. oraz jest dostępna stronie internetowej Spółki (www.wittchen.com).
Załączniki
PlikOpis
Powiadomienie1_art_19_MAR.pdfPowiadomienie1_art_19_MAR
Powiadomienie2_art_19_MAR.pdfPowiadomienie2_art_19_MAR
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-25Jędrzej WittchenPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:WITTCHEN S.A.
Adres:ul. Gdańska 60, 05-152 Palmiry
Telefon:+48 22 766 33 33
Fax:+48 22 766 33 03
Email:office@wittchen.com
www:www.wittchen.com
NIP:951-102-21-54
REGON:011664266

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR