warunkowa rejestracja akcji serii C w KDPW - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

warunkowa rejestracja akcji serii C w KDPW

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr13/2019

Data sporządzenia: 2019-05-10
Skrócona nazwa emitenta
WITTCHEN S.A.
Temat
Informacja dotycząca warunkowej rejestracji akcji serii C Emitenta w KDPW
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Wittchen S.A. ( Spółka , lub Emitent ) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o oświadczeniu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ( KDPW ) nr 239/2019 z dnia 10 maja 2019 r. dotyczącym zawarcia ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW 28.250 (słownie: dwudziestu ośmiu tysięcy dwustu pięćdziesięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii C Emitenta o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda ( Akcje ), wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 9 września 2015 roku, zmienionej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 maja 2017 roku.
Zgodnie z oświadczeniem KDPW rejestracja Akcji nastąpi pod warunkiem ich wprowadzenia do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje Emitenta oznaczone kodem ISIN: PLWTCHN00030 w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW decyzji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wprowadzeniu Akcji do obrotu na rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia Akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-10Jędrzej WittchenPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:WITTCHEN S.A.
Adres:ul. Gdańska 60, 05-152 Palmiry
Telefon:+48 22 766 33 33
Fax:+48 22 766 33 03
Email:office@wittchen.com
www:www.wittchen.com
NIP:951-102-21-54
REGON:011664266

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Relacje inwestorskie
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d