wypłata dywidendy 1 zł/akcja - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

wypłata dywidendy 1 zł/akcja

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr16/2019

Data sporządzenia: 2019-05-14
Skrócona nazwa emitenta
WITTCHEN S.A.
Temat
Informacja o wypłacie dywidendy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Wittchen S.A. ( Spółka , lub Emitent ) informuje, że w dniu 14 maja 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok 2018, na podstawie której wypłacona zostanie dywidenda w wysokości 18.178.772 zł (słownie złotych: osiemnaście milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa). Przy założeniu, że do dnia dywidendy na rachunkach maklerskich zostanie zarejestrowanych 28.250 akcji serii C objętych w ramach I Programu Opcji Menedżerskich, liczba akcji objętych dywidendą wyniesie 18.178.772 szt. (słownie sztuk: osiemnaście milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwie), co oznacza dywidendę w wysokości 1 zł na jedną akcję Emitenta.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło dzień dywidendy na 14 czerwca 2019 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 25 czerwca 2019 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-14Jędrzej WittchenPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:WITTCHEN S.A.
Adres:ul. Gdańska 60, 05-152 Palmiry
Telefon:+48 22 766 33 33
Fax:+48 22 766 33 03
Email:office@wittchen.com
www:www.wittchen.com
NIP:951-102-21-54
REGON:011664266

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Relacje inwestorskie
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d