WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 1 zł/akcja, powołanie RN, zmiana statutu, podwyższenie kapitału zakładowego - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 1 zł/akcja, powołanie RN, zmiana statutu, podwyższenie kapitału zakładowego

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr18/2019
Data sporządzenia:2019-05-14
Skrócona nazwa emitenta
WITTCHEN S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. w dniu 14 maja 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Wittchen S.A. ( Spółka , lub Emitent ) działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757) ( Rozporządzenie ), przekazuje w załączeniu do wiadomości publicznej treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 maja 2019 r. ( ZWZ ) oraz treść dokumentów będących przedmiotem obrad.

W odniesieniu do dokumentów będących przedmiotem głosowania Emitent informuje, iż sprawozdania finansowe i sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta oraz grupy kapitałowej Wittchen S.A. za rok obrotowy 2018 będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów 5-7 przyjętego porządku obrad wraz ze sprawozdaniami niezależnego biegłego rewidenta zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 28 marca 2019 r., a ponadto są dostępne na stronie internetowej Emitenta pod adresem: www.wittchen.com/relacje-inwestorskie (w zakładce raporty okresowe). Dodatkowo Emitent przekazuje w załączeniu: (i) Opinie Zarządu Emitenta z dnia 17 kwietnia 2019 r. dotyczące punktu 16 i 17 przyjętego porządku obrad, (ii) założenia II Programu Motywacyjnego Spółki przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w raporcie bieżącym nr 9/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. dotyczące punktu 16 i 17 przyjętego porządku obrad oraz (iii) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktu 9 przyjętego porządku obrad, które zostało opublikowane przez Emitenta za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: www.wittchen.com/relacje-inwestorskie (w zakładce walne zgromadzenie).

Jednocześnie zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 7-9 Rozporządzenia, Emitent informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, sprzeciwów do protokołu nie zgłoszono, a ponadto nie miało miejsca zgłoszenie projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.
Załączniki
PlikOpis
Uchwały_podjęte_przez_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie_Wittchen_SA_20190514.pdfUchwały_podjęte_przez_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie_Wittchen_SA_20190514
Opinia_1_Zarządu_WITTCHEN_SA_17042019.pdfOpinia_1_Zarządu_WITTCHEN_SA_17042019
Opinia_2_Zarządu_WITTCHEN_SA_17042019.pdfOpinia_2_Zarządu_WITTCHEN_SA_17042019
Założenia_II_Programu_Motywacyjnego_WITTCHEN_SA.pdfZałożenia_II_Programu_Motywacyjnego_WITTCHEN_SA
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_WITTCHEN_SA_za_rok_2018.pdfSprawozdanie_Rady_Nadzorczej_WITTCHEN_SA_za_rok_2018
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-14Jędrzej WittchenPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:WITTCHEN S.A.
Adres:ul. Gdańska 60, 05-152 Palmiry
Telefon:+48 22 766 33 33
Fax:+48 22 766 33 03
Email:office@wittchen.com
www:www.wittchen.com
NIP:951-102-21-54
REGON:011664266

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Relacje inwestorskie
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d