raport miesięczny V.2018 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

RAPORT MIESIĘCZNY V.2018

2018-06-13 13:50:49

Nazwa jednostkiWODKAN
Nazwa skrócona jednostkiWOD
Numer w roku:16/2018
Rok bieżący:2018
1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta. W ocenie WODKAN S.A. w maju 2018 roku w otoczeniu rynkowym nie wystąpiły żadne zdarzenia, które mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych WODKAN S.A. 2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w okresie objętym raportem: Data raportu Nr raportu Temat raportu 2018-05-07 12/2018 Korekta błędu pisarskiego w Raporcie Rocznym za 2017 rok. 2018-05-14 13/2018 Raport miesięczny za kwiecień 2018 roku. 2018-05-14 14/2018 Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku. 2018-05-24 15/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN S.A. w dniu 19 czerwca 2018 r. oraz projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. 3. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. 19. czerwca 2018 r. termin zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN S.A. Podstawa prawna Pkt. 16 Załącznika do uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31.03.2010r. Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect.
Imię i nazwiskoStanowisko
Marek KarolczakPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

Wodkan SA

WODKAN
2019-05-15 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2019-05-15 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2019-05-14 SA - Q1
2019-05-14 raport miesięczny IV.2019
2019-04-26 podpisanie znaczącej umowy
2019-04-17 SA-R
2019-04-11 raport miesięczny III.2019
2019-04-11 zmiana terminu publikacji SA-R

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d