Raport miesięczny za sierpień 2017 roku. - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
X
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

RAPORT MIESIĘCZNY ZA SIERPIEŃ 2017 ROKU.

2017-09-13 13:16:39

Nazwa jednostkiWODKAN
Nazwa skrócona jednostkiWOD
Numer w roku:24/2017
Rok bieżący:2017
        1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta.

W ocenie WODKAN S.A. w sierpniu 2017 roku w otoczeniu rynkowym nie wystąpiły żadne zdarzenia, które mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych WODKAN S.A.

2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w okresie objętym raportem:

Data raportu Nr raportu Temat raportu

2017-08-11 22/2017 Raport miesięczny za lipiec 2017 rok.

2017-08-14 23/2017 Raport kwartalny za II kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna
Pkt. 16 Załącznika do uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31.03.2010r. Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect.
Imię i nazwiskoStanowisko
Marek KarolczakPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU tradingview Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

LogowanieZapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d