pixelg
WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 0,2 zł/akcja - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 0,2 zł/akcja

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr22/2019
Data sporządzenia:2019-07-19
Skrócona nazwa emitenta
WOJAS S.A.
Temat
Uchwały podjęte przez ZWZ WOJAS S.A. w dniu 19.07.2019
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd WOJAS S. A. z siedzibą w Nowym Targu działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 lipca 2019 r. Jednocześnie Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie uchwałę nr 2 o odstąpieniu od powołania komisji skrutacyjnej.

Zarząd WOJAS S. A. z siedzibą w Nowym Targu działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3, pkt 4 i pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim przekazuje do publicznej wiadomości:
- zgłoszenia przez akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad walnego zgromadzenia - treść projektów uchwał
- informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia w dniu 19 lipca 2019 r., ze wskazaniem, których uchwał dotyczyły.

Załącznik: treść podjętych uchwał, treść zgłoszonych uchwał, informacje o sprzeciwach do podjętych uchwał.
Załączniki
PlikOpis
załącznik do RB nr 22_2019.pdf treść podjętych uchwał, treść zgłoszonych uchwał, informacje o sprzeciwach do podjętych uchwał.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-19Wiesław WojasPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:WOJAS SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:WOJAS S.A.
Adres:Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ
Telefon:+ 48 18 264 92 10
Fax:+48 18 264 92 11
Email:ri@wojas.pl
www:www.wojas.pl
NIP:7352691202
REGON:120415969

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Wojas SA
WOJAS
2020-01-08 wyniki XII.2019
2019-12-05 wyniki XI.2019
2019-11-15 formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
2019-11-15 odpowiedzi na pytania akcjonariusza
2019-11-06 wyniki X.2019
2019-10-04 wyniki IX.2019
2019-09-26 odnowienie umowy kredytowej i linii na gwarancje bankowe
2019-09-19 wniesienie pozwu o uchylenie uchwał walnego

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR