pixelg
przedłużenie umowy o linię kredytową - 2019-10-22 - ZAMET SPÓŁKA AKCYJNA (ZAMET)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

przedłużenie umowy o linię kredytową - komunikat spółki ZAMET SPÓŁKA AKCYJNA (ZAMET) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr9/2019

Data sporządzenia: 2019-10-22
Skrócona nazwa emitenta
ZAMET S.A.
Temat
Informacja o przedłużeniu umowy o linię kredytową.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Zamet S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ( Emitent ) informuje, że w dniu 22 października 2019 roku zawarty został z Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Bank ), aneks do umowy o linię kredytową (o której Emitent informował raportem nr 39/2016), w ramach której Bank udostępnia Kredytobiorcom m.in. finansowanie obrotowe oraz gwarancje bankowe, do wysokości 35.000.000,00 zł.
Mocą przedmiotowego aneksu, strony, tj. (1) Zamet S.A., (2) Mostostal Chojnice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. oraz (3) Zamet Industry Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ( Kredytobiorcy ) oraz Credit Agricole Bank Polska S.A., postanowiły o wydłużeniu dostępności finansowania obrotowego i gwarancji bankowych o kolejne dwa lata, tj. do dnia 29 października 2021 r. (z opcją przedłużenia o kolejny rok). Maksymalny termin ważności gwarancji uległ wydłużeniu do dnia 28 października 2029 r. Zabezpieczenie stanowi hipoteka na nieruchomościach Zamet Industry Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. oraz zastaw rejestrowy na wybranej maszynie. Pozostałe istotne warunki umowy nie uległy zmianie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-22Artur JeziorowskiPrezes Zarządu
2019-10-22Adrian SmejaWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:ZAMET SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ZAMET S.A.
Adres:Dmowskiego 38B, 97-300 Piotrków Trybunalski
Telefon:(44) 648-90-00
Fax:(44) 648-91-52
NIP:7712790864
REGON:100538529

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Zamet Industry SA
ZAMET
2020-03-25 przedłużenie terminu obowiązywania umów o limit wierzytelności
2020-02-17 informacja o przedłużeniu umowy o linię wieloproduktową
2020-01-30 terminarz raportów
2019-11-29 rezygnacja członka RN
2019-11-12 SA-QSr3
2019-11-07 zmiana terminu publikacji SA-QSr3
2019-10-22 przedłużenie umowy o linię kredytową
2019-09-23 SA - PSr

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy