pixelg
wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy 15 zł/akcja - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy 15 zł/akcja

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr19/2019

Data sporządzenia: 2019-10-28
Skrócona nazwa emitenta
ŻYWIEC
Temat
Decyzja Zarządu o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2019
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje, że:
na podstawie § 31 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 349 Kodeksu spółek handlowych, uchwałą w dniu 28 października 2019r. Zarząd Spółki postanowił o wypłacie akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2019 w kwocie 15,00 (słownie: piętnaście) złotych za jedną akcję, mając na względzie fakt, iż Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę tak ustalonej zaliczki.

Zarząd Spółki oświadcza, że zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 rok wykazało zysk, a łączna kwota 154.070.055,00 (słownie: sto pięćdziesiąt cztery miliony siedemdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt pięć) złotych przeznaczonych na wypłatę zaliczki nie przekracza połowy zysku osiągniętego przez Spółkę od końca roku obrotowego 2018, wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym na dzień 30 września 2019 roku, które zostało pozytywnie zbadane przez biegłego rewidenta, co zostało stwierdzone stosowną opinią z dnia 24 października 2019 roku, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

Zarząd Spółki postanowił, iż uprawnionymi do zaliczki będą akcjonariusze Spółki na dzień 10 grudnia 2019 roku (dzień ustalenia prawa do zaliczki).

Zarząd Spółki postanowił, iż rozpoczęcie wypłaty zaliczki nastąpi w dniu 17 grudnia 2019 roku (dzień wypłaty zaliczki).

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok 2019 wymaga wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą, o czym Spółka poinformuje w odrębnym komunikacie.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR informacje poufne
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-28Dariusz TychowskiProkurent


Nazwa jednostki:GRUPA ŻYWIEC SA
Nazwa skrócona jednoskti:ŻYWIEC
Adres:Browarna 88, 34-300 Żywiec
Telefon:033 861 24 51
Fax:033 861 46 14
Email:browary@grupazywiec.pl
www:www.grupazywiec.pl
NIP:553-000-72-19
REGON:070511111

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR