pixelg
wyniki I półrocze 2020 - 2020-07-01 - AC SPÓŁKA AKCYJNA (acautogaz)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

wyniki I półrocze 2020 - komunikat spółki AC SPÓŁKA AKCYJNA (acautogaz) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr8/2020

Data sporządzenia: 2020-07-01
Skrócona nazwa emitenta
AC S.A.
Temat
Wstępne dane o przychodach ze sprzedaży po I półroczu 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Spółka AC S.A. ( Emitent ) z siedzibą w Białymstoku informuje, iż wstępne przychody ze sprzedaży za I półrocze 2020 r. wyniosły 94.597 tys. zł i są niższe od przychodów ze sprzedaży osiągniętych w I półroczu 2019 r. o 26.408 tys. zł, tj. o 22%. Natomiast wstępne przychody ze sprzedaży w II kw. 2020 r. wyniosły 32.172 tys. zł i są niższe od przychodów ze sprzedaży osiągniętych w II kw. 2019 r. o 25.351 tys. zł, tj. o 44%, przy czym w porównaniu do II kw. 2019 r. nastąpił wzrost realizowanej na exporcie marży procentowej na sprzedaży w wyniku osłabienia polskiej waluty. Powodem spadku przychodów ze sprzedaży w II kw. 2020 r. był spadek zamówień na wyroby autogazowe i wiązki elektryczne na potrzeby rynku automotive w związku z pandemią COVID - 19 występującą na wszystkich rynkach działania Emitenta, przy równolegle rosnących przychodach ze sprzedaży zestawów elektroniki i wiązek elektrycznych do haków holowniczych w wyniku upowszechniania się turystyki samochodowej i podroży kamperem w krajach Europy Zachodniej. Niskie ceny ropy naftowej, a przez to benzyny, pomimo nadal korzystnej % relacji benzyna/gaz, ograniczenie importu samochodów używanych, zakłócenia w logistyce globalnej, osłabienia lokalnych walut naszych partnerów biznesowych w stosunku do EUR i USD na poszczególnych rynkach działania, a przede wszystkim reguły dystansowania społecznego wpływające na mobilność, restrykcje i ograniczenia w działalności zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznych miały wpływ na spadek popytu na wyroby Spółki.
Spółka generuje sprzedaż pozwalającą na stabilne, rentowne funkcjonowanie z zachowaniem płynności finansowej. Emitent prowadzi nieprzerwanie działalność zgodnie z ustalonymi normami sanitarnymi, przy czym od maja do lipca 2020 r. w zmniejszonym, co do istoty o 20%, wymiarze czasu pracy i proporcjonalnym obniżeniu wynagrodzeń, z wyłączeniem wyspecjalizowanych działów obsługujących obszar haków holowniczych pracujących w pełnym wymiarze. W tym okresie Spółka korzysta z Tarczy antykryzysowej ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na ochronę miejsc pracy (o czym informowała w raporcie okresowym za I kw. 2020 r.) i w wynikach II kw. zostanie ujęte otrzymane na ten cel dofinansowanie w wysokości 2,3 mln zł. W wynikach lipca 2020 r. zostanie ujęta ostatnia planowana transza dofinansowania w wysokości 1,1 mln zł. W tym okresie Spółka podjęła szereg działań związanych z obniżeniem poziomu ponoszonych kosztów, w tym za rok 2020 nastąpiło zawieszenie systemu motywacyjnego opartego na akcjach dla kadry menedżerskiej. Emitent dostrzega stopniową poprawę sytuacji wraz z odmrażaniem kolejnych obszarów gospodarek w poszczególnych krajach świata oraz wzrostem cen benzyny.

Prezentowane dane o przychodach ze sprzedaży są danymi wstępnymi i mogą różnić się od danych ostatecznych, które zostaną opublikowane w raporcie półrocznym za I półrocze 2020 roku.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-07-01Katarzyna RutkowskaWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:AC SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:AC S.A.
Adres:42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok
Telefon:85 743 81 00
Fax:85 653 93 83
Email:info@ac.com.pl
NIP:966-13-19-418
REGON:050643816

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy