pixelg
korekta RB nr 34/2020 - 2020-08-18 - ACTION SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji (action)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

korekta RB nr 34/2020 - komunikat spółki ACTION SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji (action) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr34/2020K

Data sporządzenia: 2020-08-18
Skrócona nazwa emitenta
ACTION S.A. w restrukturyzacji
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 34/2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd ACTION S.A. w restrukturyzacji (Spółka, Emitent) dokonuje korekty raportu bieżącego nr 34/2020 z dnia 18.08.2020 w związku z oczywistą omyłką w raporcie 34/2020 nie została ujęta cała jego treść. Poniżej poprawna treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2020 z dnia 16.06.2020 r., Zarząd ACTION S.A. w restrukturyzacji (Spółka, Emitent) informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym Umowy Inwestycyjnej z MW ASSET MANAGEMENT S.A. z siedzibą w Krakowie oraz spółkami zależnymi tego podmiotu: MW MANAGEMENT AND CLAIMS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i CENTER ZOO Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie z siedzibą w Krakowie i tym samym rozpoczęciu współpracy handlowej i inwestycyjnej w obrębie spółki zależnej ACTIVEBRAND Sp. z o.o. W ramach powyższej współpracy spółka zależna Emitenta - ACTIVEBRAND Sp. z o.o. prowadzić będzie działalność handlową w branży artykułów dla zwierząt, w tym w szczególności sklep internetowy krakvet.pl. Zgodnie z zawartym porozumieniem kapitał zakładowy ACTIVEBRAND Sp. z o.o. został podniesiony z kwoty 5 tys. zł. do kwoty 50 tys. zł., Spółka dysponować w nim będzie 52% udziałów i głosów na zgromadzeniu wspólników. Pozostałe 48% obejmie MW ASSET MANAGEMENT S.A. z siedzibą w Krakowie. Ponadto Spóła nabędzie prawa własności intelektualnej niezbędne do prowadzenia sklepu internetowego krakvet.pl i oferowanych tam marek własnych za kwotę 405 tys. zł. (płatną w ośmiu kwartalnych ratach). Nabyte prawa własności intelektualnej będą licencjonowane spółce zależnej ACTIVEBRAND Sp. z o.o. Strony uzgodniły również, że Spółka będzie wspierać opisywaną współpracę w obrębie krakvet.pl w zakresie usług magazynowych, logistycznych i dostaw. Z kolei MW ASSET MANAGEMENT S.A. w zakresie wiedzy i doświadczenia w branży artykułów zwierzęcych i związanych z tym usług. Po upływie okresu omawianej współpracy, ustalonym do 30.06.2023 r., Strony ustaliły zasady zakończenia inwestycji poprzez określenie warunków nabycia udziałów w kapitale zakładowym ACTIVEBRAND Sp. z o.o. przez każdego ze wspólników, w tym ceny odkupu opartej na uzgodnionych parametrach odnoszących się do przyszłych wyników finansowych ACTIVEBRAND Sp. z o.o.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-08-18

Piotr Bieliński
Prezes Zarządu
2020-08-18

Sławomir Harazin

Wiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:ACTION SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji
Nazwa skrócona jednoskti:ACTION S.A. w restrukturyzacji
Adres:Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
Telefon:022 3321601
Fax:022 3321610
Email:inwestor@action.pl
www:www.action.pl
NIP:5271107221
REGON:011909816

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy