pixelg
Korekta SA-QS4 - 2020-03-16 - HYDROPRESS (aerfinanc)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

Korekta SA-QS4 - komunikat spółki HYDROPRESS (aerfinanc) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiHYDROPRESS
Nazwa skrócona jednostkiAER
Numer w roku:6/2020
Rok bieżący:2020
Rada Administrująca Hydropress SE przesyła w załączeniu korektę raportu za 4 kwartał 2019 roku. Zmianie uległy pozycję : a. jednostkowym rachunku przepływów pieniężnych za okres narastająco wg stanu na dzień 31.12.2018 r. oraz IV Q 2018 roku poprzez dostosowanie danych do danych zatwierdzonych w rocznym sprawozdaniu finansowym za rok kończący się w dniu 31.12.2018 roku. b. jednostkowym rachunku przepływu pieniężnych za okres IV Q 2019 w pozycji środki pieniężne na początek okresu . Było: - 40 508,45 zł, jest: 40 856,39 zł c. skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnych za okres narastająco wg stanu na dzień 31.12.2018 r. oraz IV Q 2018: roku poprzez dostosowanie danych do danych zatwierdzonych w rocznym sprawozdaniu finansowym za rok kończący się w dniu 31.12.2018 roku. Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Plik
Raport 4Q 2019 po korekcie 16032020.pdf (2328 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Bartłomiej HerodeckiDyrektor Wykonaczy

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Hydropress SE
AERFINANC
2020-05-14 zmiana terminu publikacji SA-Q1
2020-04-09 otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego przez spółkę zależną
2020-03-16 Korekta SA-QS4
2020-03-10 Raport za 4Q 2019 - korekta
2020-02-17 złożenie przez spółkę zależną wniosku o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego
2020-02-17 podpisanie umowy ramowej z Grupą Lotos
2020-02-17 SA-QS4
2020-02-11 zmiana terminu publikacji SA-QS4

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy