pixelg
przyjęcie propozycji układowych przez podmiot zależny - 2020-08-13 - HYDROPRESS SE (aerfinanc)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

przyjęcie propozycji układowych przez podmiot zależny - komunikat spółki HYDROPRESS SE (aerfinanc) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr12/2020

Data sporządzenia: 2020-08-13
Skrócona nazwa emitenta
HYDROPRESS SE
Temat
Informacja o przyjęciu propozycji układowych przez podmiot zależny
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Rada Administrująca Hydropress SE ( Emitent ) informuje, iż w dniu 12 sierpnia 2020 roku podczas rozprawy, która miała miejsce w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ Rada Wierzycieli Hydropress sp. z o.o. w restrukturyzacji ( Dłużnik ) przegłosowano przyjęcie przedstawionego planu restrukturyzacyjnego w ramach przyśpieszonego postępowania układowego dla Hydropress sp. z o.o w restrukturyzacji.

Zgodnie z przedstawionymi propozycjami układowymi, Dłużnik będzie dokonywał ratalnych płatności na rzecz wierzycieli. Płatność pierwszej raty nastąpić ma w ciągu od 60 dni kalendarzowych od ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpi przez sąd stwierdzenie prawomocności układu. Raty mają charakter miesięczny.

Układ przewiduje spłatę 100 % sumy wierzytelności głównych wobec podmiotów nie powiązanych, nie zabezpieczonych rzeczowo.

Układ przewiduje spłatę 75 % sumy wierzytelności głównej wobec podmiotów powiązanych.

Układ przewiduje umorzenie 100 % wierzytelności ubocznych, tj. Umorzenie 100% wierzytelności ubocznych, tj. odsetek umownych, odsetek podatkowych, odsetek ustawowych za opóźnienie, odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych za okres od dnia powstania wierzytelności (w tym za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz wszelkich innych należności ubocznych od wierzytelności objętych układem, w tym kosztów procesu, kosztów egzekucyjnych, kosztów dochodzenia i odzyskiwania wierzytelności.

Zarząd dłużnika przewiduje, iż faktyczna realizacja płatności ratalnych, o których mowa powyżej nastąpi na przełomie grudnia 2020 / stycznia 2021 i będzie realizowana przez okres kolejnych 3366 dni kalendarzowych, przy czym w pierwszej kolejności spłaty będą realizowane na rzecz podmiotów niepowiązanych.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-08-13Bartłomiej HerodeckiDyrektor Wykonawczy


Nazwa jednostki:HYDROPRESS SE
Nazwa skrócona jednoskti:HYDROPRESS SE
Adres:Rakowiecka 34 lok.2, 02-532 Warszawa
Telefon:+48 22 609 20 13
Email:inwestorzy@hs-system.pl
www:www.hs-system.pl
NIP:522-303-43-98
REGON:362124470

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Hydropress SE
AERFINANC
2020-10-01 nabycie udziałów w Hydropress Operations sp. z o. o.
2020-09-20 SA - Q2 i SA - QS2
2020-09-14 stanowisko Rady Administrującej
2020-09-09 WZ - podjęte uchwały: podział zysku
2020-09-09 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-08-31 zmiana terminu publikacji SA-Q2
2020-08-13 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-08-13 przyjęcie propozycji układowych przez podmiot zależny

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy