pixelg
SA-R i SA-RS - 2020-07-31 - HYDROPRESS (aerfinanc)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-R i SA-RS - komunikat spółki HYDROPRESS (aerfinanc) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiHYDROPRESS
Nazwa skrócona jednostkiAER
Numer w roku:11/2020
Rok bieżący:2020
Rada Administrująca HYDROPRESS SE przekazuje w załączeniu następujące dokumenty: 1. Sprawozdanie finansowe Spółki Hydropress SE za rok obrotowy 2019 2. Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Hydropress SE za rok obrotowy 2019 3. Sprawozdanie Rady Administrującej z działalności Spółki Hydropress SE za rok obrotowy 2019 4. Sprawozdanie Rady Administrującej z działalności Grupy Kapitałowej Hydropress SE za rok obrotowy 2019 5. Opinię biegłego rewidenta oraz raport z badania dot. sprawozdań Spółki Hydropress SE za rok obrotowy 2019 6. Opinię biegłego rewidenta oraz raport z badania dot. sprawozdań Grupy kapitałowej Hydropress SE za rok obrotowy 2019 7. Oświadczenie Hydropress SE dotyczące stosowania "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na New Connect"
Plik
Dobre praktyki Hydropress SE 2020.pdf (2115 KB)
SF Hydropress SE 2019 skonsolidowane.pdf (11746 KB)
SF Hydropress SE 2019.pdf (8584 KB)
Sprawozdanie RA 2019 grupa_24.07.2019.pdf (2223 KB)
Sprawozdanie RA 2019 grupa_24.07.2019.pdf.xml (2992 KB)
Sprawozdanie RA 2019 jedn_24.07.2019 (1).pdf (827 KB)
Sprawozdanie RA 2019 jedn_24.07.2019.pdf.xml (1131 KB)
Sprawozdanie z badania 2019 GK HSE-sig (1).pdf (602 KB)
Sprawozdanie z badania 2019 HSE-sig (1).pdf (542 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Bartłomiej HerodeckiCEO

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Hydropress SE
AERFINANC
2020-10-01 nabycie udziałów w Hydropress Operations sp. z o. o.
2020-09-20 SA - Q2 i SA - QS2
2020-09-14 stanowisko Rady Administrującej
2020-09-09 WZ - podjęte uchwały: podział zysku
2020-09-09 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-08-31 zmiana terminu publikacji SA-Q2
2020-08-13 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-08-13 przyjęcie propozycji układowych przez podmiot zależny

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy