pixelg
SA-QSr3 - 2020-11-04 - ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA (alior)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QSr3 - komunikat spółki ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA (alior) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla banków
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie
data przekazania: 2020-11-04
ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ALIOR BANK S.A.Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-232WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
Łopuszańska38D
(ulica)(numer)
22 555 22 2222 555 23 23
(telefon)(fax)
relacje.inwestorskie@alior.plwww.aliorbank.pl
(e-mail)(www)
107-001-07-31141387142
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Wynik z tytułu odsetek2 181 9802 436 672491 216565 537
Wynik z tytułu opłat i prowizji 458 857495 131103 300114 917
Wynik handlowy i pozostały -6 79753 212-1 53012 350
Wynik z tytułu odpisów na straty oczekiwane, odpisów aktualizujących z tutułu utraty wartości i rezerw -1 571 034-1 102 039-353 677-255 777
Koszty działania -1 284 371-1 277 942-289 143-296 603
Zysk/Strata brutto-386 583435 828-87 029101 153
Zysk/Strata netto -431 581235 779-97 15954 723
Przepływy pieniężne netto257 792-503 33158 035-116 820
Należności od klientów55 995 88456 659 91212 369 86012 954 983
Zobowiązania wobec klientów 65 868 13364 739 42114 550 70514 802 319
Kapitał własny 6 465 6766 725 2241 428 3111 537 686
Aktywa razem 77 717 33976 963 23017 168 27317 597 227
Wybrane wskaźniki
Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej -3,211,81-0,720,42
Współczynnik wypłacalności 15,41%16,24%15,41%16,24%
Tier 1 12,98%13,37%12,98%13,37%
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Raport Grupy Kapitałowej Alior Banku 3 kwartał 2020.pdfRaport Grupy Kapitałowej Alior Banku 3 kwartał 2020
Financial Report of Alior Bank Group 3Q 2020.pdfFinancial Report of Alior Bank Group 3Q 2020
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-04Iwona Duda Wiceprezes Zarządu
2020-11-04Maciej Brzozowski Wiceprezes Zarządu
2020-11-04Seweryn KowalczykWiceprezes Zarządu
2020-11-04Agnieszka Nogajczyk-Simeonow Wiceprezes Zarządu
2020-11-04Agata Strzelecka Wiceprezes Zarządu
2020-11-04Dariusz SzwedWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ALIOR BANK S.A.
Adres:Łopuszańska 38D, 02-232 WARSZAWA
Telefon:22 555 22 22
Fax:22 555 23 23
Email:relacje.inwestorskie@alior.pl
www:www.aliorbank.pl
NIP:107-001-07-31
REGON:141387142

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy