pixelg
uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Inwestycji Miasteczko Siewierz Jeziorna - 2020-10-29 - ALTA SA (alta)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Inwestycji Miasteczko Siewierz Jeziorna - komunikat spółki ALTA SA (alta) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr28/2020

Data sporządzenia: 2020-10-29
Skrócona nazwa emitenta
ALTA
Temat
Uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Inwestycji Miasteczko Siewierz Jeziorna
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ALTA S.A. powziął informację, że w dniu 29.10.2020r. Rada Miejska w Siewierzu podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Siewierz dzielnicy Jeziorna. Uchwała wejdzie w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Dzielnica Jeziorna obejmuje teren projektu inwestycyjnego Spółki Chmielowskie Sp. z o.o. Miasteczko Siewierz Jeziorna.

Spółka Chmielowskie jest Inwestycją ALTA S.A.

Na dzień przekazania niniejszego raportu Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonym w 2010r. objętych jest 38,15 ha nieruchomości należących do Chmielowskie Sp. z. o.o. znajdujących się na terenie Inwestycji Miasteczko Siewierz Jeziorna.

Pozostała powierzchnia Inwestycji Miasteczko Siewierz Jeziorna, należąca do Spółki, tj. 74,87 ha, objęta była dotychczas Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania.
Wraz z podjęciem ww Uchwały Rady Miasta, wszystkie nieruchomości Spółki na terenie Inwestycji Miasteczko Siewierz Jeziorna 113,02 ha - zostały objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wpłynie na wartość wyceny nieruchomości Spółki Chmielowskie oraz na wycenę udziałów Spółki Chmielowskie w księgach ALTA S.A. i zostanie ujęte w wyniku Spółki ALTA za 2020r. Na dzień przekazania niniejszego raportu dane finansowe, wartość wyceny oraz wpływ na wynik Spółki za 2020r. są trudne do oceny.

Spółka przekaże niezwłocznie ww informacje, w szczególności po wejściu w życie Uchwały,
w przypadku ich znaczącego wpływu na wynik finansowy za 2020r.
Siewierz Jeziorna to największa wartościowo inwestycja ALTA S.A. Projekt został rozpoczęty w 2008r. od zakupu nieruchomości gruntowej o powierzchni około 120 ha.
Projekt opiera się na koncepcji miast multi- funkcjonalnych, w których obok przestrzeni mieszkalnej powstaje przestrzeń usługowa i komercyjna gwarantująca nowe miejsca pracy oraz tworząca wartość dodaną dla nieruchomości
Powstająca nowa dzielnica Siewierza Miasteczko Siewierz, projektowana jest w zgodzie z zasadami nowego urbanizmu i zrównoważonego rozwoju. Spółka Chmielowskie zajmuje
się koordynacją projektowania, niwelacją terenu, układaniem sieci, budową części użyteczności publicznej (drogi, chodniki, parki), zapewnieniem mediów oraz wydzielaniem działek budowlanych.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-10-29Robert Jacek MoritzPrezes Zarządu

Nazwa jednostki:ALTA SA
Nazwa skrócona jednoskti:ALTA
Adres:Emilii Plater 18, 00-688 Warszawa
Telefon:022 250 88 20
Fax:022 721 38 57
Email:info@altasa.pl
www:www.altasa.pl
NIP:527-010-29-48
REGON:012835824

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy