pixelg
nabycie akcji podmiotu zależnego - 2020-09-04 - ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (altustfi)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

nabycie akcji podmiotu zależnego - komunikat spółki ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (altustfi) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr40/2020

Data sporządzenia: 2020-09-04
Skrócona nazwa emitenta
ALTUS TFI S.A.
Temat
nabycie akcji podmiotu zależnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ALTUS S.A. (dalej Spółka ), informuje iż w dniu 4 września 2020 roku Spółka ALTUS Agent Transferowy sp. z o.o. ( ALTUS AT ), w której 100 % udziałów posiada ALTUS S.A., nabyła od akcjonariusza Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Rockbridge TFI ) 6.277 akcji Rockbridge TFI, stanowiących na dzień nabycia 1 % udziału w kapitale zakładowym Rockbridge TFI oraz tyle samo głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Rockbridge TFI, za łączną kwotę 789.709,37 zł.
Na dzień publikacji niniejszego raportu ALTUS AT posiada 505 352 akcje w kapitale zakładowym Rockbridge TFI oraz tyle samo głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Rockbridge TFI, stanowiących 80,51 %, w kapitale zakładowym Rockbridge TFI oraz tyle samo głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Rockbridge TFI.
W wyniku umorzenia 47.861 akcji własnych Rockbridge TFI, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 53/2019 z dnia 18 października 2019 roku, ALTUS AT posiadał będzie akcje stanowiące 87,16 %, w kapitale zakładowym Rockbridge TFI oraz tyle samo głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Rockbridge TFI.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-04Piotr GóralewskiPrezes Zarządu
2020-09-04Wioletta BłaszkowskaCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:ALTUS TFI S.A.
Adres:PANKIEWICZA 3, 00-696 WARSZAWA
Telefon:(0-22) 380 32 85
Fax:(0-22) 380 32 86
Email:biuor@altustfi.pl
www:www.altustfi.pl
NIP:1080003690
REGON:141158275

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Altus SA
ALTUSTFI
2020-10-29 rezygnacja członka RN
2020-09-17 korekta oczywistej omyłki pisarskiej w Rb nr 42/2020
2020-09-17 skierowanie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa
2020-09-14 doręczenie pozwu o zapłatę
2020-09-04 nabycie akcji podmiotu zależnego
2020-08-31 SA - P i SA - PS
2020-08-25 wyniki za I półrocze 2020
2020-08-25 zmiana terminu publikacji SA-PSr

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy