pixelg
skierowanie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa - 2020-09-17 - ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (altustfi)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

skierowanie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa - komunikat spółki ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (altustfi) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr42/2020

Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
ALTUS TFI S.A.
Temat
Skierowanie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej Spółka ), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2020 z dnia 7 sierpnia 2020 roku niniejszym informuje o skierowaniu do Prokuratury Krajowej zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw przez osoby pełniące aktualnie funkcje Członków Zarządu oraz Prokurenta GetBack S.A. na szkodę Spółki, podmiotu zależnego od Spółki oraz funduszy zarządzanych w przeszłości przez Spółkę ( Pokrzywdzeni ):
1) przestępstwa z art. 272 polegającego na wyłudzeniu od Sądu Okręgowego w Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy poświadczenia nieprawdy w wydanym postanowieniu w zakresie istnienia przesłanek udzielenia zabezpieczenia na rzecz GetBack S.A. na mieniu Pokrzywdzonych na skutek podstępnego wprowadzenia w błąd sędziów, będących funkcjonariuszami publicznymi, co do istotnych okoliczności mających wpływ na ocenę interesu prawnego GetBack S.A. w uzyskaniu zabezpieczenia, a mianowicie faktu zabezpieczenia już na jesieni 2018 roku w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie sygnatura akt RP 1 Ds. 11/2018, podnoszonych przed Sądem Okręgowym w Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy rzekomych roszczeń GetBack S.A.;
2) przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. na szkodę wyżej wymienionych Pokrzywdzonych, polegającego na tym, że działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej dla GetBack S.A., zatajając fakt zabezpieczenia już na jesieni 2018 roku w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie sygnatura akt RP 1 Ds. 11/2018, podnoszonych przed Sądem Okręgowym w Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy rzekomych roszczeń GetBack S.A., wprowadzili w błąd Sąd Okręgowy w Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy, co do istotnych okoliczności sprawy i doprowadzili Sąd Okręgowy w Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy do niekorzystnego rozporządzenia mieniem pokrzywdzonych poprzez wydanie postanowienia w przedmiocie udzielenia GetBack S.A. zabezpieczenia na mieniu pokrzywdzonych w sposób w postanowieniu tym wskazany;
3) przestępstwa z art. 230 § 1 k.k. w zb. z art. 190 § 1 k.k. w zb. z art. 18 § 2 k.k. w zw. z art. 296 § 1 k.k. w zw. z art. 296 § 3 k.k. polegającego na podejmowaniu się pośrednictwa w załatwieniu sprawy w toku śledztwa o sygn. akt RP I Ds. 11.2018, mającej prowadzić do zaniechania lub zmiany czynności procesowych podejmowanych wobec Altus S.A., pokrzywdzonych Funduszy oraz byłego Prezesa Zarządu Altus S.A.- Pana Piotra Osieckiego, a zwłaszcza zmiany stosowanego względem niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, w zamian za podjęcie przez osoby zajmujące się sprawami majątkowymi oraz działalnością gospodarczą tj. Członków Zarządu Altus S.A. działania będącego przekroczeniem uprawnień i wyrządzenie Altus S.A. oraz Funduszom zarządzanym wówczas przez Altus S.A. szkody majątkowej w wielkich rozmiarach w wysokości 100 mln zł, stanowiącej korzyść majątkową dla GetBack S.A., , co wypełniało znamiona podżegania Członków Zarządu Altus S.A. do popełnienia przestępstwa na szkodę wyżej wymienionych pokrzywdzonych.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-17Piotr GóralewskiPrezes Zarządu
2020-09-17Wioletta BłaszkowskaCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:ALTUS TFI S.A.
Adres:PANKIEWICZA 3, 00-696 WARSZAWA
Telefon:(0-22) 380 32 85
Fax:(0-22) 380 32 86
Email:biuor@altustfi.pl
www:www.altustfi.pl
NIP:1080003690
REGON:141158275

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Altus SA
ALTUSTFI
2020-09-17 korekta oczywistej omyłki pisarskiej w Rb nr 42/2020
2020-09-17 skierowanie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa
2020-09-14 doręczenie pozwu o zapłatę
2020-09-04 nabycie akcji podmiotu zależnego
2020-08-31 SA - P i SA - PS
2020-08-25 wyniki za I półrocze 2020
2020-08-25 zmiana terminu publikacji SA-PSr
2020-08-14 akcje w posiadaniu Piotra Osieckiego

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy