pixelg
zmiana terminu publikacji SA-PSr - 2020-07-06 - ALUMETAL SPÓŁKA AKCYJNA (alumetal)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zmiana terminu publikacji SA-PSr - komunikat spółki ALUMETAL SPÓŁKA AKCYJNA (alumetal) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr10/2020

Data sporządzenia: 2020-07-06
Skrócona nazwa emitenta
ALUMETAL S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 23 stycznia 2020 roku informuje, iż zmianie uległ termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku.
Pierwotny termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe podany raportem bieżącym nr 1/2020 został określony na 30 września 2020 roku. Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe został określony na 27 sierpnia 2020 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-07-06Agnieszka DrzyżdżykPrezes Zarządu
2020-07-06Przemysław GrzybekCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:ALUMETAL SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ALUMETAL S.A.
Adres:Kościuszki 111, 32-650 Kęty
Telefon:+48 (33) 47 07 100
Fax:+48 (33) 47 07 101
NIP:549-20-40-001
REGON:357081298

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Alumetal SA
ALUMETAL
2020-08-28 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-08-28 powołanie członka RN
2020-08-28 WZ - podjęte uchwały: podział zysku, powołanie członka RN
2020-08-27 SA - PSr
2020-08-05 WZ - uzupełnienie dokumentacji na walne
2020-08-04 kandydatura do RN
2020-07-31 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-07-31 zwiększenie kapitału własnego spółki zależnej

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy