pixelg
formularz raportu kwartalnego - 2019-11-29 - AMPLI SA w upadłości układowej (ampli)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

formularz raportu kwartalnego - komunikat spółki AMPLI SA w upadłości układowej (ampli) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 3/2019
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2019-11-29
AMPLI SA w upadłości układowej
(pełna nazwa emitenta)
AMPLIHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
33-100Tarnów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Przemysłowa 27
(ulica)(numer)
14 632662614 6326628
(telefon)(fax)
biuro@ampli.com.plwww.ampli.com.pl
(e-mail)(www)
873-10-04-844850328892
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

1.Przychody netto ze sprzedaży prod.towarów i materiałów45793157 1 064 743

2.Zysk (strata) z działalnosci operacyjnej415317 96 75

3. Zysk (strata) brutto-24-124-6 -29

4.Zysk (strata) netto-24-124-6 -29

5. Przepływy pieniężne netto z działalnosci operacyjnej1220739 284 174

6.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-324-1 6

7.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-588-533-137 -125

8. Przepływy pieniężne netto razem629230 146 54

9.Aktywa, razem1321612665 3 035 2 946

10.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1870017694 4 294 4 116

11.Zobowiązania długoterminowe

- -

12.Zobowiązania krótkoterminowe1858117575 4 267 4 088

13.Kapitał własny -5484-5029-1 259 -1 170

14.Kapitał zakładowy 32823282 754 763

15.Liczba akcji (w szt.)328200032820003282000 3 282 000

16.Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / euro)-0,01-0,040,00-0,01

18.Wartośc księgowa na jedną akcję (w zł / euro) -1,67-1,53-0,38-0,36

Pełny raport wraz z informacją w załączniku.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

ZAWARTOŚĆ RAPORTURaport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

Raport 3 kwartał 2019.pdfRaport 3 kwartał 2019

Informacja dodatkowa.pdfInformacja dodatkowaPODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-11-29Waldemar MaduraPrezes Zarządu

Nazwa jednostki:AMPLI SA w upadłości układowej
Nazwa skrócona jednoskti:AMPLI
Adres:Przemysłowa 27, 33-100 Tarnów
Telefon:14 6326626
Fax:14 6326628
Email:biuro@ampli.com.pl
www:www.ampli.com.pl
NIP:873-10-04-844
REGON:850328892

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Ampli SA
AMPLI
2020-05-27 WZ - projekty uchwał
2020-05-27 WZ - zwołanie walnego
2020-05-20 Korekta SA - R
2020-05-20 Korekta SA - R
2020-04-30 SA - R
2020-02-10 terminarz raportów
2019-11-29 formularz raportu kwartalnego
2019-09-30 SA-P

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy