pixelg
Skonsolidowany raport kwartalny wraz z danymi jednostkowymi Spółki dominującej za IV kwartał 2019 roku - 2020-02-14 - ANALIZY ONLINE SA (analizy)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

Skonsolidowany raport kwartalny wraz z danymi jednostkowymi Spółki dominującej za IV kwartał 2019 roku - komunikat spółki ANALIZY ONLINE SA (analizy) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiANALIZY ONLINE SA
Nazwa skrócona jednostkiAOL
Numer w roku:3/2020
Rok bieżący:2020
Zarząd Analizy Online S.A. ( Emitent , Spółka ) przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Emitenta wraz z danymi jednostkowymi Spółki dominującej za IV kwartał 2019 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 5.1 i 5.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"
Plik
AO_IVQ_2019_2020-02-14_finał.pdf (808 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Michał DuniecPrezes Zarządu
Przemysław SzalbierzWiceprezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Analizy Online SA
ANALIZY
2020-05-27 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-05-27 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-05-20 sprzedaż akcji przez wiceprezesa zarządu
2020-05-15 SA-Q1 i SA-QS1
2020-05-14 SA - R
2020-05-14 SA - RS
2020-05-06 zmiana terminu publikacji SA-R i SA-RS
2020-04-10 umowa pożyczki w ramach grupy

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy