pixelg
kupno akcji własnych - 2020-11-30 - APATOR SA (apator)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

kupno akcji własnych - komunikat spółki APATOR SA (apator) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr65/2020
Data sporządzenia:2020-11-30
Skrócona nazwa emitenta
APATOR
Temat
Nabycie akcji własnych
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Apator SA ( Emitent ) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 31/VII/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator SA z dnia 2 lipca 2020 roku, Emitent w dniach 19-30 listopada 2020 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW nabył:
- w dniu 19 listopada 2020 roku 1.000 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 20,70 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0030% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0018% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- w dniu 25 listopada 2020 roku 900 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 22,30 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0027% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0016% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W dniach 20,23,24,26,27 oraz 30 listopada 2020 roku Emitent nie dokonywał transakcji.

Transakcje zostały wykonane za pośrednictwem Erste Securities Polska SA.

W wyniku zawarcia powyższych transakcji Emitent nabył 1.900 akcji własnych, stanowiących 0,0058% kapitału zakładowego i dających prawo do 1.900 głosów na WZA Spółki, co stanowi 0,0035% ogólnej liczby głosów.
Łącznie od rozpoczęcia skupu akcji własnych Emitent nabył 11.700 akcji własnych stanowiących 0,0356% kapitału zakładowego i dających prawo do 11.700 głosów na WZA Spółki, co stanowi 0,0213% ogólnej liczby głosów.

W załączeniu Emitent przekazuje wykaz szczegółowych danych o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 19-30 listopada 2020 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.
Załączniki
PlikOpis
Załącznik_RB_65_2020_wykaz_transakcji_19-30.11.2020.pdfSzczegółowy wykaz transakcji
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-30Mirosław KlepackiPrezes Zarządu
2020-11-30Jolanta DombrowskaProkurent


Nazwa jednostki:APATOR SA
Nazwa skrócona jednoskti:APATOR
Adres:Gdańska 4A lok C4, 87-100 Toruń
Telefon:56 6191271
Fax:56 6191274
Email:apator@apator.com
www:apator.com
NIP:8790166896
REGON:870037630

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy