pixelg
WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał - 2020-05-29 - AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE (aps)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał - komunikat spółki AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE (aps) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiAUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE
Nazwa skrócona jednostkiAPS
Numer w roku:6/2020
Rok bieżący:2020
Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. z siedzibą ul. Adama Mickiewicza 95F 15-257 Białystok, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000298380, wysokość kapitału zakładowego - 529 683,90 PLN - wpłacony w całości NIP 542-00-13-354, działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §24 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2020r. o godzinie 13.00 w siedzibie spółki w Białymstoku ul. Adama Mickiewicza 95F. Pełna treść ogłoszenia plus dokumenty związane w załączeniu. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 1,2,3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Plik
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. - ZWOŁANIE ZWZA NA DZIEN 26.06.2020.pdf (68 KB)
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. - PROPOZYCJA UCHWAŁ na ZWZA APS S.A. w dniu 26.06.2020.pdf (169 KB)
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. - WZÓR PEŁNOMOCNICTWA NA ZWZA W DNIU 26.06.2020.pdf (67 KB)
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. - FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ZWZA 26.06.2020,.pdf (180 KB)
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. - INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW UPRAWNIONYCH DO UCZESTNICTWA W ZWZA w dniu 26.06.2020 roku,.pdf (96 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
BOGUSŁAW ŁĄCKIPREZES ZARZĄDU

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Automatyka-Pomiary-Sterowanie SA
APS
2020-06-29 wezwanie do złożenia akcji
2020-06-29 SA - QS1 i SA - Q1
2020-06-29 wypłata dywidendy 0,35 zł/akcja
2020-06-29 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-06-29 WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 0,35 zł/akcja, powołanie RN, zmiana statutu
2020-06-08 WZ - zmiana porządku obrad
2020-05-29 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-05-29 SA - RS

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy