pixelg
zawarcie istotnej umowy - 2020-11-28 - AQUA SPÓŁKA AKCYJNA (aquapoz)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zawarcie istotnej umowy - komunikat spółki AQUA SPÓŁKA AKCYJNA (aquapoz) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr11/2020

Data sporządzenia: 2020-11-28
Skrócona nazwa emitenta
AQUA S.A.
Temat
Informacja o zawarciu istotnej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 27.11.2020 roku powziął informację o wybraniu przez Zamawiającego (Inwestora) oferty na opracowanie projektu budowlanego na budowę kolektora Wiślanego w ramach etapu I od pompowni Powiśle do burzowca Wenedów o dł. ok. 2 km i śr. DN800-DN1200, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Warszawie.
Przedmiot opracowania stanowi kontynuację prac wykonywanych przez AQUA S.A. w ramach umowy podwykonawczej z dotychczasowym wykonawcą Inwestycji, Konsorcjum MCC S.A. i GBW sp. z o.o. w restrukturyzacji, o której informowano raportem ESPI-1/2020 i ESPI-2/2020, która wygasła na skutek odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z Wykonawcą, o czym Emitent informował raportem ESPI-6/2020.

Stronami obecnie zawieranej umowy będą:
I. Zamawiający/Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. St. Warszawie S.A., Plac Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa
II. Wykonawca: AQUA S.A. ul. Kanclerska 28, 60-327 Poznań

Maksymalna łączna wartość wynagrodzenia AQUA S.A. z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi 1.473.300,00 złotych netto (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta złotych 00/100), powiększone o podatek zgodnie z obowiązującą stawką podatku od towarów i usług. Umowa przewiduje w tej cenie wynagrodzenie w wysokości 5% co stanowi 73.665,00 złotych netto (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt pięć złotych 00/100) za pełnienie nadzorów autorskich.

Przedmiot umowy będzie realizowany w terminie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy w zakresie projektu budowlanego oraz w trakcie wykonawstwa inwestycji, nie później niż 5 lat po uzyskaniu pozwolenia na budowę, w zakresie nadzorów autorskich.
Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od zwyczajowo stosowanych na rynku przy tego typu kontraktach.

Przedmiotowa umowa spełnia przyjęte w Spółce kryterium istotności w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-28Bartłomiej KrasickiWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:AQUA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:AQUA S.A.
Adres:Kanclerska 28, 60-327 Poznań
Telefon:+48 (61) 66 54 500
Fax:+48 (61) 66 54 501
Email:biuro@aqua.poznan.pl
www:www.aqua.poznan.pl
NIP:781-00-20-713
REGON:004798058

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Aqua (Poznań) SA
AQUAPOZ
2021-01-08 informacja o wyborze oferty do istotnej umowy
2021-01-08 terminarz raportów
2020-12-30 spełnienie warunku zawieszającego do istotnej umowy
2020-12-18 zawarcie aneksu do istotnej umowy
2020-12-18 aneks do istotnej umowy
2020-12-10 podpisanie umowy z audytorem
2020-12-09 zawarcie istotnej umowy
2020-12-04 zawarcie istotnej umowy

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy