pixelg
SA-QSr3 - 2020-11-18 - ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA (archicom)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QSr3 - komunikat spółki ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA (archicom) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2020
kwartał / rok
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-07-01 do 2020-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2020-11-18
ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARCHICOM S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
50-416Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gen. R. Traugutta45
(ulica)(numer)
+48 71 78 58 800+48 71 78 58 801
(telefon)(fax)
www.archicom.pl
(e-mail)(www)
8982100870020371028
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży396 607423 02489 28698 181
Zysk na działalności operacyjnej 134 414111 55730 26025 892
Zysk/Strata brutto126 224105 59228 41624 507
Zysk/Strata netto akcjonariuszy podmiotu dominującego92 24080 05820 76518 581
Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych2 6101 770588411
Aktywa ogółem1 545 4641 381 443341 403324 397
Aktywa trwałe 224 366278 98649 56465 513
Aktywa obrotowe1 304 1441 102 457288 094258 884
Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży16 95403 7450
Zobowiązania ogółem907 060838 003200 376196 784
Zobowiązania długoterminowe361 752267 93779 91362 918
Zobowiązania krótkoterminowe543 523570 066120 068133 866
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży1 78503940
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej605 665513 311133 795120 538
Kapitał udziałowców mniejszościowych32 73930 1297 2327 075
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży17 69220 0623 9834 656
Zysk na działalności operacyjnej 2 8667 6896451 785
Zysk brutto39 62740 7048 9219 447
Zysk netto35 66438 4788 0298 931
Aktywa ogółem1 065 592941 737235 396221 143
Aktywa obrotowe38 13716 9958 4253 991
Zobowiązania ogółem469 558381 406103 72889 563
Zobowiązania długoterminowe464 101325 227102 52376 371
Zobowiązania krótkoterminowe5 45756 1791 20513 192
Kapitał własny596 034560 331131 668131 579
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Archicom SA za III kwartały 2020-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdfSkonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Archicom SA za III kwartały 2020
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-18Dorota Jarodzka-ŚródkaPrezes Zarządu
2020-11-18Artur WięznowskiCzłonek Zarządu
2020-11-18Tomasz ŚlęzakCzłonek Zarządu
2020-11-18Tomasz SujakCzłonek Zarządu
2020-11-18Krzysztof SuskiewiczCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ARCHICOM S.A.
Adres:Gen. R. Traugutta 45, 50-416 Wrocław
Telefon:+48 71 78 58 800
Fax:+48 71 78 58 801
www:www.archicom.pl
NIP:8982100870
REGON:020371028

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Archicom SA
ARCHICOM
2021-01-15 korekta R dot. wyników za 2020
2021-01-12 zawarcie umowy kupna nieruchomości gruntowej
2021-01-11 zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości
2021-01-11 wyniki w 2020
2020-12-22 wybór audytora
2020-12-16 zawarcie umowy sprzedaży udziałów
2020-12-07 zawarcie umowy kupna nieruchomości gruntowej
2020-11-30 zawarcie umowy kredytu przez spółkę z grupy

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy