pixelg
dokonanie odpisów aktualizujących wartość aktywów - 2020-09-30 - ASM GROUP SPÓŁKA AKCYJNA (asmgroup)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

dokonanie odpisów aktualizujących wartość aktywów - komunikat spółki ASM GROUP SPÓŁKA AKCYJNA (asmgroup) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr20/2020

Data sporządzenia: 2020-09-30
Skrócona nazwa emitenta
ASM GROUP S.A.
Temat
Dokonanie odpisów aktualizujących wartość aktywów
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ASM GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej: "Emitent"] informuje, iż w związku z pracami nad skróconym śródrocznym jednostkowym sprawozdaniem finansowym Emitenta oraz skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Emitenta za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku, rozpoznał na dzień 30 czerwca 2020 roku:
­w skróconym śródrocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym odpis aktualizujący wartość inwestycji w jednostki zależne w kwocie 28 045 tys. zł oraz odpis aktualizujący wartość pożyczek udzielonych przez Emitenta jednostkom zależnym (spółkom z grupy Vertikom) w kwocie 2 229 tys. zł ­w skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym odpis wartości firmy w kwocie 29 300 tys. zł.
Odpisy zostały dokonane w związku z brakiem realizacji założeń przyjętych w rocznych testach na utratę wartości aktywów przypisanych do Grupy Vertikom.

Wobec powyższego Emitent podjął decyzję, o ujawnieniu stosownych odpisów aktualizujących wartość aktywów w jednostkowym i skonsolidowanym skróconym śródrocznym sprawozdaniu finansowym Emitenta i Grupy Kapitałowej ASM GROUP za okres zakończony 30 czerwca 2020 roku
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-30Dorota KennyPrezes Zarządu
Dorota Kenny
2020-09-30Jacek PawlakCzłonek ZarząduJacek Pawlak


Nazwa jednostki:ASM GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ASM GROUP S.A.
Adres:Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa
Telefon:+48 22 166 16 50
NIP:5252488185
REGON:142578275

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
ASM Group SA
ASMGROUP
2020-10-22 złożenie wniosku o upadłość przez spółkę pośrednio zależną
2020-10-12 WZ - zgłoszenie żądania umieszczenia zmian w porządku obrad
2020-10-02 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-09-30 SA-PS
2020-09-30 dokonanie odpisów aktualizujących wartość aktywów
2020-09-22 wybór Komitetu Audytu
2020-09-10 odpowiedzi na pytania akcjonariuszy
2020-09-03 WZ - wykaz akcjonariuszy

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy