pixelg
SA-PS - 2020-09-30 - ASM GROUP SPÓŁKA AKCYJNA (asmgroup)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-PS - komunikat spółki ASM GROUP SPÓŁKA AKCYJNA (asmgroup) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowanyx
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PS 2020
(rok)
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-09-30
ASM GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ASM GROUP S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-113Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Emilii Plater 53
(ulica)(numer)
+48 22 166 16 50
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5252488185142578275
(NIP)(REGON)
4Audyt sp. zoo
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze /2020
.Przychody ze sprzedaży201 428,0270 708,445 353,063 131,6
Koszty działalności operacyjnej210 264,0267 461,247 343,062 374,3
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (EBIT)-27 111,04 417,1-6 104,01 030,1
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-30 275,02 606,4-6 817,0607,8
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej-30 008,0673,3-6 756,0157,0
Aktywa trwałe107 994,0160 703,224 182,037 794,7
Aktywa obrotowe104 711,0125 238,723 446,029 454,1
AKTYWA OGÓŁEM212 705,0285 941,947 628,067 248,8
Kapitał własny29 121,081 043,36 521,019 060,0
Zobowiązania długoterminowe59 233,052 945,613 263,012 451,9
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
ConsolidatedSemiAnnualReport_ASM_2020.pdfsprawozdanie finansowe półroczne
sprawozdanie z dzialalności_2020_polrocze.pdfsprawozdanie z działalności
ASM GROUP_PSF 2020.pdfRaport birgłego jedn.
ASM GROUP_PSSF 2020.pdfRaport biegłego skons.
oświadczenie_zarządu_do_raportu.pdfoświadczenie Zarządu
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-30Dorota KennyPrezes ZarząduDorota Kenny
2020-09-30Jacek PawlakCzłonek ZarząduJacek Pawlak


Nazwa jednostki:ASM GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ASM GROUP S.A.
Adres:Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa
Telefon:+48 22 166 16 50
NIP:5252488185
REGON:142578275

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
ASM Group SA
ASMGROUP
2020-10-22 złożenie wniosku o upadłość przez spółkę pośrednio zależną
2020-10-12 WZ - zgłoszenie żądania umieszczenia zmian w porządku obrad
2020-10-02 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-09-30 SA-PS
2020-09-30 dokonanie odpisów aktualizujących wartość aktywów
2020-09-22 wybór Komitetu Audytu
2020-09-10 odpowiedzi na pytania akcjonariuszy
2020-09-03 WZ - wykaz akcjonariuszy

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy