pixelg
powołanie członka zarządu - 2021-01-18 - ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA (assecosee)
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

powołanie członka zarządu - komunikat spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA (assecosee) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr2/2021

Data sporządzenia: 2021-01-18
Skrócona nazwa emitenta
ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.
Temat
Powołanie członka Zarządu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Asseco South Eastern Europe S.A. (Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 18 stycznia 2021 r. powołała Pana Michała Nitkę, ze skutkiem od dnia 1 maja 2021 roku, do składu Zarządu Spółki bieżącej, wspólnej kadencji, tj. do dnia 12 lipca 2022 roku, powierzając mu funkcję Członka Zarządu.

Pan Michał Nitka rozpoczął swoją karierę w Grupie Asseco South Eastern Europe w sierpniu 2010 roku, obejmując stanowisko Head of Group Controlling, gdzie był odpowiedzialny za koordynację pracy działu kontrolingu spółki dominującej. Od stycznia 2015 roku pracuje na stanowisku Group Controlling Director i odpowiada za dział kontrolingu we wszystkich spółkach grupy kapitałowej. Zakres jego obowiązków obejmuje przede wszystkim koordynację pracy zespołów kontrolingu, rozwój oraz wdrożenie nowych procesów i narzędzi do raportowania zarządczego oraz wsparcie finansowe dla działów operacji i sprzedaży.
W okresie od kwietnia do sierpnia 2010 pracował jako Financial Controller w Sita Polska Sp. z o.o., gdzie był odpowiedzialny za nadzór kilku spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej. W okresie od stycznia 2007 do kwietnia 2010 pracował jako audytor w Ernst&Young na stanowisku Senior Auditor, gdzie brał udział w audycie dużych klientów z sektora przedsiębiorstw, w tym spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych. Wcześniej pracował również w działach audytu w BDO Polska oraz Rewit Księgowi i Biegli Rewidenci.
Pan Michał Nitka ukończył Uniwersytet Gdański (Wydział Zarządzania) ze specjalizacją w zakresie Ekonomiki Przedsiębiorstw. Pan Michał Nitka posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

Pan Michał Nitka nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco South Eastern Europe S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Michał Nitka nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-01-18Piotr JeleńskiPrezes Zarządu
2021-01-18Marcin RulnickiCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.
Adres:Olchowa 14, 35-322 Rzeszów
Telefon:17 888 55 55
Fax:17 888 55 50
www:www.asseco-see.com
NIP:813-351-36-07
REGON:180248803

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Asseco South Eastern Europe SA
ASSECOSEE
2021-06-10 WZ - wykaz akcjonariuszy
2021-06-10 WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 1 zł/akcja
2021-06-10 wypłata dywidendy 1 zł/akcja
2021-05-14 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2021-04-28 SA-QSr1
2021-03-23 kupno akcji przez członka zarządu
2021-02-24 rekomendacja zarządu i RN dot. wypłaty dywidendy
2021-02-24 SA-RS

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcjiWspółpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy