pixelg
SA-R - 2021-02-24 - ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA (assecosee)
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-R - komunikat spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA (assecosee) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ DLA RAPORTÓW ROCZNYCH
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta w przypadku wyboru opcji dla innych emitentów )
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-02-24
ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
35-322Rzeszów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Olchowa14
(ulica)(numer)
17 888 55 5517 888 55 50
(telefon)(fax)
www.asseco-see.com
(e-mail)(www)
813-351-36-07180248803
(NIP)(REGON)
2594002WNMJDV73HRU660000284571
(LEI) (KRS)
Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20202 01920202 019
Przychody z działalności holdingowej64 607,0054 852,0014 440,0012 751,00
Przychody z działalności operacyjnej11 021,009 877,002 463,002 296,00
Zysk z działalności operacyjnej52 096,0042 675,0011 644,009 920,00
Zysk brutto61 670,0043 042,0013 784,0010 006,00
Zysk za okres sprawozdawczy58 337,0040 245,0013 039,009 355,00
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej45 790,0018 820,0010 234,004 375,00
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej7 135,00-29 696,001 595,00-6 903,00
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-49 478,00-15 047,00-11 059,00-3 498,00
Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe 14 491,0011 044,003 140,002 593,00
Zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)1,120,780,250,18
Rozwodniony zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 1,120,780,250,18
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
YE'20 ASEE Standalone Financial Statements.xhtmlYE'20 Sprawozdanie finansowe ASEE S.A.
YE'20 ASEE Standalone Financial Statements.xhtml.xadesYE'20 Sprawozdanie finansowe ASEE S.A. - podpisy
YE'20 GASEE and ASEE Management Report.xhtmlYE'20 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy
YE'20 GASEE and ASEE Management Report.xhtml.xadesYE'20 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy - podpisy
Sp_ASEE_20p.xhtmlYE'20 Sprawozdanie z badania ASEE S.A.
Sp_ASEE_20p.xhtml.xadesYE'20 Sprawozdanie z badania ASEE S.A. - podpisy
YE'20 Informacja Zarzadu o wyborze firmy audytorskiej 70 pkt 7 i 71 pkt 7.xhtmlInfromacja Zarządu o wyborze audytora
YE'20 Informacja Zarzadu o wyborze firmy audytorskiej 70 pkt 7 i 71 pkt 7.xhtml.xadesInformacja Zarządu o wyborze audytora - podpisy
Ocena Rady Nadzorczej.xhtmlOcena Rady Nadzorczej ASEE S.A.
Oswiadczenie RN.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej ASEE S.A.


Nazwa jednostki:ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.
Adres:Olchowa 14, 35-322 Rzeszów
Telefon:17 888 55 55
Fax:17 888 55 50
www:www.asseco-see.com
NIP:813-351-36-07
REGON:180248803

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Asseco South Eastern Europe SA
ASSECOSEE
2021-06-10 WZ - wykaz akcjonariuszy
2021-06-10 WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 1 zł/akcja
2021-06-10 wypłata dywidendy 1 zł/akcja
2021-05-14 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2021-04-28 SA-QSr1
2021-03-23 kupno akcji przez członka zarządu
2021-02-24 rekomendacja zarządu i RN dot. wypłaty dywidendy
2021-02-24 SA-RS

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcjiWspółpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy