pixelg
SA-RS - 2021-02-24 - ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA (assecosee)
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-RS - komunikat spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA (assecosee) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ DLA SKONSOLIDOWANYCH RAPORTÓW ROCZNYCH SPORZĄDZONYCH WG MSR
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta w przypadku wyboru opcji dla innych emitentów )
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-02-24
ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
35-322Rzeszów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Olchowa14
(ulica)(numer)
17 888 55 5517 888 55 50
(telefon)(fax)
www.asseco-see.com
(e-mail)(www)
813-351-36-07180248803
(NIP)(REGON)
2594002WNMJDV73HRU660000284571
(LEI) (KRS)
Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202020
Przychody ze sprzedaży1 026 490,00881 336,00229 426,00204 875,00
Zysk z działalności operacyjnej145 647,00109 744,0032 553,0025 511,00
Zysk brutto141 660,00109 974,0031 662,0025 565,00
Zysk za okres sprawozdawczy118 170,0090 950,0026 412,0021 142,00
Zysk za okres sprawozdawczy przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej116 528,0089 647,0026 045,0020 839,00
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej204 622,00158 813,0045 734,0036 918,00
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-52 367,00-103 118,00-11 704,00-23 971,00
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-99 278,00-24 910,00-22 189,00-5 791,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu249 028,00199 663,0053 963,0046 886,00
Zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR)2,251,730,500,40
Rozwodniony zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR)2,251,730,500,40
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
GrupaASEE-2020-12-31.zipYE'2020 GASEE raport skonsolidowany
GrupaASEE-2020-12-31.zip.xadesYE'2020 GASEE raport skonsolidowany - podpisy
YE'20 GASEE and ASEE Management Report.xhtmlYE'2020 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy
YE'20 GASEE and ASEE Management Report.xhtml.xadesYE'2020 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy - podpisy
Sp5_ASEE_20p.xhtmlYE'2020 GASEE Sprawozdanie z badania
Sp5_ASEE_20p.xhtml.xadesYE'2020 GASEE Sprawozdanie z badania - podpisy
YE'20 GASEE non fin report.xhtmlYE'2020 GASEE Sprawozdanie z informacji niefinansowych
YE'20 GASEE non fin report.xhtml.xadesYE'2020 GASEE Sprawozdanie z informacji niefinansowych - podpisy
YE'20 Informacja Zarzadu o wyborze firmy audytorskiej 70 pkt 7 i 71 pkt 7.xhtmlInformacja Zarządu o wyborze audytora
YE'20 Informacja Zarzadu o wyborze firmy audytorskiej 70 pkt 7 i 71 pkt 7.xhtml.xades Informacja Zarządu o wyborze audytora - podpisy
Ocena Rady Nadzorczej.xhtmlOcena Rady Nadzorczej ASEE S.A.
Oswiadczenie RN.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej ASEE S.A.


Nazwa jednostki:ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.
Adres:Olchowa 14, 35-322 Rzeszów
Telefon:17 888 55 55
Fax:17 888 55 50
www:www.asseco-see.com
NIP:813-351-36-07
REGON:180248803

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Asseco South Eastern Europe SA
ASSECOSEE
2021-04-28 SA-QSr1
2021-03-23 kupno akcji przez członka zarządu
2021-02-24 rekomendacja zarządu i RN dot. wypłaty dywidendy
2021-02-24 SA-RS
2021-02-24 SA-R
2021-01-18 powołanie członka zarządu
2021-01-11 rezygnacja członka zarządu
2020-12-18 terminarz raportów

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcjiWspółpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy