pixelg
Korekta SA - PSr - 2020-09-09 - ATAL SPÓŁKA AKCYJNA (atal)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

Korekta SA - PSr - komunikat spółki ATAL SPÓŁKA AKCYJNA (atal) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr23/2020
Data sporządzenia:2020-09-09
Skrócona nazwa emitenta
ATAL S.A.
Temat
korekta edytorska do skonsolidowanego raportu półrocznego za 2020r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie w nawiązaniu do Skonsolidowanego raportu półrocznego za 2020r. opublikowanego w dniu 03.09.2020r. przekazuje do publicznej wiadomości korektę błędu edytorskiego polegającego na usunięciu pierwszych cyfr w niektórych pozycjach zobowiązań krótkoterminowych w Pasywach śródrocznego skróconego sprawozdania z sytuacji finansowej jednostki dominującej zamieszczonego na stronach 31-32 Śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ATAL S.A. od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku. Korygowane pozycje zobowiązań krótkoterminowych zostały ujęte w załączniku do niniejszego Raportu.
Załączniki
PlikOpis
RB 23 2020 SSF GK ATAL SA2020-06-FINAL-korekta.pdfkorekta do Śródr.skrócon.sprawozd.z syt.finans. jedn. dominuj, ATAL SA 1H2020
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-09Zbigniew JuroszekPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:ATAL SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ATAL S.A.
Adres:Stawowa 27, 43-400 Cieszyn
Telefon:+48 (33) 857 59 01
Fax:+48 (33) 857 59 02
Email:sekretariat@atal.pl
www:www.atal.pl
NIP:5482487278
REGON:240415672

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy