pixelg
formularz raportu kwartalnego - 2019-11-29 - ATLANTA POLAND SA  (atlantapl)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

formularz raportu kwartalnego - komunikat spółki ATLANTA POLAND SA  (atlantapl) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 1/2019
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-07-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie
data przekazania: 2019-11-29
ATLANTA POLAND SA 
(pełna nazwa emitenta)
ATLANTAPLHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
80-557Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Załogowa17
(ulica)(numer)
058 5220600058 5220564
(telefon)(fax)
info@atlantapoland.com.pl
(e-mail)(www)
5830013129190297892
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-301 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-301 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-301 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów67 02855 23315 41012 900
Zysk (strata) na działalności operacyjnej1 7821 610410376
Zysk (strata) przed opodatkowaniem2 0671 040475243
Zysk (strata) netto1 670804384188
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 4842 574341601
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-195-839-45-196
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej846-967194-226
Przepływy pieniężne netto, razem2 136768491179
Aktywa razem168 542158 30738 53637 231
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania97 13288 56722 20920 829
Zobowiązania długoterminowe5 2056 0991 1901 434
Zobowiązania krótkoterminowe 91 92782 46821 01919 395
Kapitał własny71 41069 74016 32816 402
Kapitał podstawowy6 0926 0921 3931 433
Liczba akcji6 091 9046 091 9046 091 9046 091 904
Podstawowy i rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,270,130,060,03
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)11,7211,452,682,69
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
sprawozdanie I kw 2019_2020.pdfsprawozdanie
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-29Piotr BielińskiPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:ATLANTA POLAND SA 
Nazwa skrócona jednoskti:ATLANTAPL
Adres:Załogowa 17, 80-557 Gdańsk
Telefon:058 5220600
Fax:058 5220564
Email:info@atlantapoland.com.pl
NIP:5830013129
REGON:190297892

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Atlanta Poland SA
ATLANTAPL
2020-06-01 SA-Q3
2020-04-23 wyniki Q3.2019/2020
2020-03-31 Korekta raportu półrocznego za 2019 rok.
2020-02-07 kupno akcji przez Dariusza Orłowskiego
2020-02-03 wyniki za I półrocze 2019/2020
2019-12-17 WZ - wykaz akcjonariuszy 2019r.
2019-12-17 wypłata dywidendy 0,2 zł/akcja
2019-12-17 WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 0,2 zł/akcja

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy