pixelg
SA - Q1 - 2020-11-30 - ATLANTA POLAND SA  (atlantapl)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - Q1 - komunikat spółki ATLANTA POLAND SA  (atlantapl) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 1/2020
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-07-01 do 2020-09-30
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSR / MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-11-30
ATLANTA POLAND SA 
(pełna nazwa emitenta)
ATLANTAPLHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
80-557Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Załogowa17
(ulica)(numer)
058 5220600058 5220564
(telefon)(fax)
info@atlantapoland.com.pl
(e-mail)(www)
5830013129190297892
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-301 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-301 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-301 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów69 94667 02815 74115 655
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 2701 782736416
Zysk (strata) brutto2 4802 067558483
Zysk (strata) netto2 0031 670451390
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej20 9991 4844 726347
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 264-195-284-46
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-15 182846-3 417198
Przepływy pieniężne netto, razem4 5532 1361 025499
Aktywa razem 154 291168 19734 08437 662
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania77 92693 83517 21421 011
Zobowiązania długoterminowe36 02843 0867 9599 648
Zobowiązania krótkoterminowe 41 89850 7499 25611 363
Kapitał własny 76 36574 36216 87016 651
Kapitał zakładowy 6 0926 0921 3461 364
Liczba akcji 6 091 9046 091 9046 091 9046 091 904
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,330,270,070,06
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)12,5412,212,772,73
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
sprawozdanie I kw 2020_2021.pdfsprawozdanie
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-30Piotr BielińskiPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:ATLANTA POLAND SA 
Nazwa skrócona jednoskti:ATLANTAPL
Adres:Załogowa 17, 80-557 Gdańsk
Telefon:058 5220600
Fax:058 5220564
Email:info@atlantapoland.com.pl
NIP:5830013129
REGON:190297892

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Atlanta Poland SA
ATLANTAPL
2020-12-16 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-12-16 powołanie członków RN
2020-12-16 WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 0,28 zł/akcja, powołanie członków RN
2020-12-16 wypłata dywidendy 0,28 zł/akcja
2020-11-30 SA - Q1
2020-11-18 WZ - dokumenty na walne
2020-11-16 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-11-16 deklaracja w sprawie wypłaty dywidendy

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy