pixelg
wstępne wyniki finansowe za rok obrotowy 2019/2020 - 2020-08-05 - ATLANTA POLAND SA  (atlantapl)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

wstępne wyniki finansowe za rok obrotowy 2019/2020 - komunikat spółki ATLANTA POLAND SA  (atlantapl) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr8/2020

Data sporządzenia: 2020-08-05
Skrócona nazwa emitenta
ATLANTAPL
Temat
Wstępne wyniki finansowe za rok obrotowy 2019/2020.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku (Spółka), działając na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia MAR informuje, że wg wstępnych, szacunkowych wyników finansowych, w roku obrotowym 2019/2020 tj. w okresie od 1 lipca 2019r. do 30 czerwca 2020r. Spółka zrealizowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 295.926 tys. zł tj. wyższe o 16,7% w porównaniu z rokiem obrotowym 2018/2019 oraz osiągnęła zysk netto w wysokości ok. 5.850 tys. zł wobec zysku netto w wysokości 2.915 tys. zł w roku obrotowym 2018/2019. Zarząd ATLANTA POLAND S.A. podjął decyzję o publikacji wstępnych wyników finansowych za rok obrotowy 2019/2020 z uwagi na fakt, iż wyniki te odbiegają od wyników finansowych Spółki osiąganych w poprzednich latach obrotowych a ponadto poziom osiąganych wyników finansowych jest istotną informacją dla inwestorów. Planowany termin publikacji raportu okresowego za rok obrotowy 2019/2020 przypada w dniu 2 listopada 2020r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-08-05Piotr BielińskiPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:ATLANTA POLAND SA 
Nazwa skrócona jednoskti:ATLANTAPL
Adres:Załogowa 17, 80-557 Gdańsk
Telefon:058 5220600
Fax:058 5220564
Email:info@atlantapoland.com.pl
NIP:5830013129
REGON:190297892

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Atlanta Poland SA
ATLANTAPL
2020-09-07 raport dot. zakresu stosowania Dobrych Praktyk
2020-08-26 WZ - podjęte uchwały
2020-08-26 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-08-05 wstępne wyniki finansowe za rok obrotowy 2019/2020
2020-07-20 terminarz raportów
2020-07-15 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-06-09 podpisanie aneksu do umowy kredytu
2020-06-01 SA-Q3

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy