pixelg
rejestracja zmian w statucie - 2021-01-22 - ATLANTIS SE (atlantis)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

rejestracja zmian w statucie - komunikat spółki ATLANTIS SE (atlantis) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr3/2021
Data sporządzenia:2021-01-22
Skrócona nazwa emitenta
ATLANTIS
Temat
Rejestracja zmian w Statucie Spółki. Registration of amendments to the Articles of Association.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki ATLANTIS SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 21.01.2021 roku właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych (Ariregister) dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 7.12.2020 roku.
W związku z powyższym aktualne brzmienie punktów 2.1, 2.4, 4.8 Statutu Spółki jest następujące:

"2.1. Minimalny kapitał zakładowy spółki to 10 000 000 (dziesięć milionów) euro, a maksymalny kapitał zakładowy to 40 000 000 (czterdzieści milionów) euro.
2.4. Najmniejsza liczba akcji spółki bez wartości nominalnej to 100 000 000, największa liczba akcji spółki bez wartości nominalnej to 400 000 000.
4.8. Akcjonariusze nie mogą głosować przed walnym zgromadzeniem zgodnie z § 2982 Kodeksu spółek handlowych.
W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje aktualne brzmienie Statutu Spółki w polskiej, angielskiej oraz estońskiej wersji językowej.
Ponadto Zarząd Emitenta informuje, iż wprowadzenie do obrotu akcji z emisji bonusowej (ang. bonus issue) zależne jest od decyzji Giełdy Papierów Wartościowych oraz KDPW.


The Management Board of ATLANTIS SE with its registered office in Tallinn informs that on 21/01/2021 the Commercial Companies Register (Ariregister) appropriate for Estonian law registered the amendments to the Articles of Association of the Company resulting from the resolutions adopted at the Ordinary General Meeting of Shareholders on 7/12/2020.

Therefore, the current wording of points 2.1, 2.4, 4.8 of the Company's Articles of Association is as follows:

2.1.The minimum amount of share capital of the Company is 10 000 000 euros and the maximum amount of share capital is 40 000 000 euros.
2.4. The minimum number of the shares of the Company without nominal value is 100 000 000 (one hundred million) shares and the maximum number of the shares of the Company without nominal value is 400 000 000 (four hundred million) shares.
4.8. The shareholders may not vote prior to the general meeting as per § 2982 of the Commercial Code.
Attached to this report, the Issuer provides the current wording of the Company's Articles of Association in Polish, English and Estonian language versions.

Moreover, the Company s Management Board informs that the admission to trading of the shares from the bonus issue depends on the decision of the Stock Exchange and KDPW.
Załączniki
PlikOpis
Statut Atlantis SE ANG.pdf
Statut Atlantis SE EST.pdf
Statut Atlantis SE POL.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-01-22Damian PatrowiczPrezes Zarządu
2021-01-22Anna KajkowskaOperator systemu espi


Nazwa jednostki:ATLANTIS SE
Nazwa skrócona jednoskti:ATLANTIS
Adres:Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimae 5, 10145 Tallinn
Telefon:024 367 31 31
Fax:024 366 06 26
Email:biuro@atlantis-sa.pl
www:www.atlantis-sa.pl
NIP:5220000743
REGON:012246565

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy