pixelg
SA-QSr1 - 2020-05-25 - ATLAS ESTATES LIMITED (atlasest)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QSr1 - komunikat spółki ATLAS ESTATES LIMITED (atlasest) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie EUR
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie EUR
data przekazania: 2020-05-25
ATLAS ESTATES LIMITED
(pełna nazwa emitenta)
ATLAS ESTATES LTDDeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
GY1 1WDSt. Peter Port, Guernsey
(kod pocztowy)(miejscowość)
3rd Floor, 1 Le Truchot
(ulica)(numer)
+44 _0_ 1481 749 360+44 _0_ 1481 740 054
(telefon)(fax)
InvestorRelations@AtlasEstates.comwww.atlasestates.com
(e-mail)(www)
N/A N/A
(NIP)(REGON)
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
AEL_1Q20 EN.pdfCONDENSED CONSOLIDATED QUARTERLY REPORTQ1 2020
AEL_1Q20 PL.pdfSKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY Q1 2020
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-25Mark ChaseyDirector
2020-05-25Andrew FoxDirector
2020-05-25Guy IndigDirector


Nazwa jednostki:ATLAS ESTATES LIMITED
Nazwa skrócona jednoskti:ATLAS ESTATES LTD
Adres:3rd Floor, 1 Le Truchot, GY1 1WD St. Peter Port, Guernsey
Telefon:+44 _0_ 1481 749 360
Fax:+44 _0_ 1481 740 054
Email:InvestorRelations@AtlasEstates.com
www:www.atlasestates.com
NIP: N/A
REGON: N/A

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Atlas Estates Ltd.
ATLASEST
2020-05-25 SA-QSr1
2020-04-27 SA - R
2020-04-27 SA - RS
2020-03-27 zmiana terminu publikacji SA-R i SA-RS
2020-01-24 terminarz raportów
2019-11-26 SA-QSr3
2019-10-07 umowa przeniesienia prawa użytkowania wieczystego
2019-09-24 SA - PSr

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy