pixelg
terminarz raportów - 2021-01-12 - AUTO PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA (autopartn)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

terminarz raportów - komunikat spółki AUTO PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA (autopartn) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr2/2021

Data sporządzenia: 2021-01-12
Skrócona nazwa emitenta
AUTO PARTNER S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki AUTO PARTNER S.A. ( Emitent ) przekazuje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021.
31 marca 2021 r. (środa) jednostkowy raport roczny za rok 2020
31 marca 2021 r. (środa) skonsolidowany raport roczny za rok 2020
18 maja 2021 r. (wtorek) skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 roku
16 września 2021 r. (czwartek) skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku
23 listopada 2021 r. (wtorek) skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 roku

Ponadto, Zarząd Spółki AUTO PARTNER S.A. oświadcza, że:
na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Rozporządzenie ) Emitent nie będzie publikował skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2021 roku;
zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Emitent przekaże skonsolidowane raporty kwartalne za I kwartał roku obrotowego 2021 oraz za III kwartał roku obrotowego 2021 zawierające kwartalną informację finansową jednostki dominującej i tym samym nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za ww. okresy sprawozdawcze;
zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2021 roku będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu oraz skróconą informacją dodatkową.


Podstawa prawna przekazania raportu: Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-01-12Andrzej Manowski Wiceprezes Zarządu


2021-01-12Piotr Janta Wiceprezes Zarządu

Nazwa jednostki:AUTO PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:AUTO PARTNER S.A.
Adres:Ekonomiczna 20, 43-150 Bieruń
Telefon:+48 32 325 15 00
Fax:+48 32 325 15 20
Email:zarzad@autoapartner.com
www:www.autopartner.com
NIP:6340011017
REGON:276249079

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Auto Partner SA
AUTOPARTN
2021-03-08 raport miesięczny II.2021
2021-02-24 raport dot. zakresu stosowania Dobrych Praktyk
2021-02-11 testowy formularz dla raportów rocznych
2021-02-11 testowy formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR
2021-02-08 raport miesięczny I.2021
2021-01-12 terminarz raportów
2021-01-07 raport miesięczny XII.2020
2020-12-07 raport miesięczny XI.2020

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy