pixelg
terminarz raportów - 2021-01-17 - FINCE HOLDING (autospa)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

terminarz raportów - komunikat spółki FINCE HOLDING (autospa) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiFINCE HOLDING
Nazwa skrócona jednostkiASP
Numer w roku:1/2021
Rok bieżący:2021
Zarząd Fince Holding S.A. podaje do wiadomości publicznej harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku. Raporty okresowe zostaną opublikowane w następujących terminach: - Raport kwartalny za IV kwartał 2020 r - 15 lutego 2021 r - Raport kwartalny za I kwartał 2021 r - 17 maja 2021 r - Raport roczny za rok obrotowy 2020 r - 31 maja 2021 r - Raport kwartalny za II kwartał 2021 r - 16 sierpnia 2021 r - Raport kwartalny za III kwartał 2021 r - 15 listopada 2021 r Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Management Board of Fince Holding S.A. hereby announces to public information shedule of sending periodical reports for 2021. Periodical reports will be public on the following terms: - Consolidated report for IV quarter of 2020 - 15 February 2021 - Consolidated report for I quarter of 2021 - 17 May 2021 - Annual report for accounting year 2020 - 31 May 2021 - Consolidated report for II quarter of 2021 - 16 August 2021 - Consolidated report for III quarter of 2021 - 15 November 2021 Any changes to the date of submitting periodic reports will be announced in the form of a current report. Legal grounds : § 6 sec. 14.1 Exhibit 3 to the Alternative Trading system Rules Current and Periodical Infomartion in the Alternative Trading System on the NewConnect Market .
Imię i nazwiskoStanowisko
Robert IlskiPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Fince Holding SA
AUTOSPA
2021-02-25 zawarcie umowy z audytorem
2021-02-15 SA-Q4 i SA-QS4
2021-02-14 rozwój grupy w związku z zawartą istotną umową przez podmiot zależny
2021-01-17 terminarz raportów
2020-12-12 SA-Q3 i SA-QS3
2020-11-25 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-11-25 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty
2020-11-22 zmiana terminu publikacji SA-Q3

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy