pixelg
aktualizacja informacji nt. współpracy z mBank S.A. w zakresie finansowania spółek z grupy - 2020-11-30 - BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (baholding)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

aktualizacja informacji nt. współpracy z mBank S.A. w zakresie finansowania spółek z grupy - komunikat spółki BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (baholding) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr55/2020

Data sporządzenia: 2020-11-30
Skrócona nazwa emitenta
BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.
Temat
Aktualizacja informacji nt. współpracy z mBank S.A. w zakresie finansowania spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki British Automotive Holding S.A. [Emitent; Spółka], działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ( MAR ) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 21/2018 z dn. 6 lutego 2018 r., 27/2018 z dn. 26 marca 2018 r., 55/2018 z dn. 29 listopada 2018 r., 09/2020 z dn. 31 stycznia 2020 r., 10/2020 z dn. 4 lutego 2020 r., 21/2020 z dn. 29 kwietnia 2020 r., 24/2020 z dn. 24 czerwca 2020 r., 28/2020 z dnia 17 lipca 2020 r., 38/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r., 39/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r., 49/2020 z dnia 13 października 2020 r. i 50/2020 z dnia 30 października 2020 r., dotyczących finansowania przez mBank S.A. [Bank] bieżącej działalności spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta, w szczególności w związku z faktem, iż zgodnie z zawartymi uprzednio przez British Automotive Polska S.A. jednostkę zależną Emitenta [BAP] i Bank: Aneksem nr 9 do Umowy o kredyt obrotowy oraz Aneksem nr 11 do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym [Kredyty], na dzień 30 listopada 2020 r. przypadają terminy spłaty kredytu obrotowego oraz kredytu w rachunku bieżącym, niniejszym informuje, że:

- w dniu 30 listopada 2020 r. BAP dokonał na rzecz Banku zapłaty kwoty 18.523,82 tys. PLN, co skutkuje całkowitą spłatą kredytu obrotowego;
- na dzień 30 listopada 2020 r. w zakresie kredytu w rachunku bieżącym nie występuje ujemne saldo, tym samym BAP nie korzysta z limitu kredytowego na ten dzień.

Emitent wskazuje jednocześnie, iż na chwilę publikacji niniejszego raportu bieżącego nie zostały ustalone warunki ewentualnego wdrożenia formy finansowania bieżącej działalności spółek dilerskich z Grupy Kapitałowej Emitenta przy wykorzystaniu formuły vendor financing. Emitent nie wyklucza ewentualnego dalszego prowadzenia rozmów z Bankiem w tym przedmiocie.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-30Marcin DąbrowskiPełnomocnik


Nazwa jednostki:BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.
Adres:Prosta 32, 00-838 Warszawa
Telefon:+48 22 536 50 00
Fax:+48 22 536 50 01
Email:relacje.inwestorskie@ba-holding.pl
www:www.ba-holding.pl
NIP:526-12-11-046
REGON:011927062

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy