pixelg
złożenie wniosku o zawieszenie obrotu akcjami - 2020-09-30 - BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (baholding)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

złożenie wniosku o zawieszenie obrotu akcjami - komunikat spółki BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (baholding) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr46/2020

Data sporządzenia: 2020-09-30
Skrócona nazwa emitenta
BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.
Temat
Złożenie wniosku o zawieszenie obrotu akcjami Emitenta na dzień 1 października 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd British Automotive Holding S.A. [Emitent], działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ( MAR ),
niniejszym informuje, iż w dniu 30 września 2020 r. Emitent złożył do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., stosownie do postanowień § 30 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., wniosek o zawieszenie obrotu akcjami Emitenta oznaczonymi kodem ISIN PLMRVPL00016 w okresie od dnia 1 października 2020 r. (pierwszy dzień zawieszenia notowań) do dnia 1 października 2020 r. (ostatni dzień zawieszenia notowań), tj. na jedną sesję notowań.

Decyzja o złożeniu przedmiotowego wniosku wynika z dążenia Zarządu Emitenta do przeciwdziałania i uniknięcia manipulacji na rynku akcjami Emitenta i została powzięta w związku z publikacją przez Emitenta w dniu 30 września 2020 r., po zamknięciu sesji notowań, raportów bieżących nr 44/2020 oraz 45/2020. Przedmiotowy wniosek został złożony z uwagi na fakt, iż charakter i istotny wpływ informacji zawartych w wyżej wymienionych raportach bieżących nr 44/2020 oraz 45/2020 na dalszą działalność prowadzoną przez Grupę Kapitałową Emitenta, wymaga w ocenie Emitenta umożliwienia wszystkim uczestnikom rynku pełnego zapoznania się z przedmiotowymi raportami bieżącymi oraz ich przeanalizowania celem zapewnienia równego dostępu do informacji, a tym samym wymaga odpowiedniego czasu na takie zapoznanie się.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-30Katarzyna TwarowskaPełnomocnik


Nazwa jednostki:BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.
Adres:Prosta 32, 00-838 Warszawa
Telefon:+48 22 536 50 00
Fax:+48 22 536 50 01
Email:relacje.inwestorskie@ba-holding.pl
www:www.ba-holding.pl
NIP:526-12-11-046
REGON:011927062

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy