pixelg
przedterminowy wykup obligacji - 2020-10-29 - BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ RAWSKIEJ (bank-spoldzielczy-w-bialej-rawskiej)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

przedterminowy wykup obligacji - komunikat spółki BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ RAWSKIEJ (bank-spoldzielczy-w-bialej-rawskiej) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr1/2020

Data sporządzenia: 2020-10-29
Skrócona nazwa emitenta
BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ RAWSKIEJ
Temat
Informacja na temat przedterminowego wykupu obligacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej ("Bank") informuje, że w dniu 28 października 2020 roku działając na podstawie pkt. 24.2 Warunków emisji obligacji serii nr BRA0425 emitowanych przez Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej oraz Warunków emisji obligacji serii nr BRB0425 emitowanych przez Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej oznaczonych kodem ISIN PLBSBR000023, podjął uchwałę w sprawie wcześniejszego wykupu obligacji wyemitowanych przez Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej i dokona w dniu 19 listopada 2020 r. wykupu wobec wszystkich w/w obligacji w łącznej kwocie 10.000.000,00 zł. Zgodnie z w/w warunkami emisji, w dniu wykupu Bank dokona wykupu płacąc Obligatariuszom za każdą obligację kwotę obliczoną jako sumę:
- należności głównej,
- odsetek naliczonych zgodnie z pkt. 19 Warunków emisji za okres od pierwszego dnia Okresu odsetkowego, w trakcie którego zostanie przeprowadzony wcześniejszy wykup ( z wyłączeniem tego dnia) do dnia wcześniejszego wykupu ( łącznie z tym dniem).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-10-29Witold MorawskiPrezes Zarządu
2020-10-29Wioeltta Sekrecka Wiceprezes ds. handlowych


Nazwa jednostki:BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ RAWSKIEJ
Nazwa skrócona jednoskti:BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ RAWSKIEJ
Adres:Jana Pawła II 38, 96-230 Biała Rawska
NIP:835-10-08-669
REGON:000503089

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy