pixelg
rejestracja w KRS zmian w statucie - 2021-01-15 - BBINWEST (bbinwest)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

rejestracja w KRS zmian w statucie - komunikat spółki BBINWEST (bbinwest) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiBBINWEST
Nazwa skrócona jednostkiBBA
Numer w roku:1/2021
Rok bieżący:2021
Zarząd spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej ( Spółka ) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2020 z dn. 28 sierpnia 2020 r., w którym przekazał treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o zarejestrowaniu, w dniu 13 stycznia 2021 r. przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS, zmian w Statucie Spółki, wynikających z uchwał podjętych podczas tego Zgromadzenia, a dotyczących w szczególności zmian niezbędnych dla uzyskania wpisu do Rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi. W załączeniu Zarząd przekazuje pełną treść zmian Statutu Spółki oraz tekst jednolity Statutu Spółki. Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 2) oraz §4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect .
Plik
BBI_210115_zmiany_statutu-zarejestrowane.pdf (69 KB)
BBI_statut tekst jednolity.pdf (135 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Michał DamekPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA
BBINWEST
2021-02-11 sprzedaż akcji przez JR Holding ASI SA
2021-02-09 podpisanie umowy na świadczenie usług autoryzowanego doradcy
2021-02-07 podpisanie listu intencyjnego z Ekipa SA
2021-02-04 kupno akcji przez JR Holding SA
2021-02-04 sprzedaż akcji przez Kuźnica Centrum sp. z o. o.
2021-02-02 zakończenie zbywania portfela inwestycyjnego
2021-02-02 powołanie prezesa zarządu
2021-02-01 rezygnacja prezesa zarządu

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy