pixelg
SA - QS1 i SA - Q1 - 2020-05-15 - BBINWEST (bbinwest)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QS1 i SA - Q1 - komunikat spółki BBINWEST (bbinwest) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiBBINWEST
Nazwa skrócona jednostkiBBA
Numer w roku:7/2020
Rok bieżący:2020
Zarząd spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej: Spółka) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2020 roku. Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż Spółka nie publikuje osobno raportu jednostkowego za I kwartał 2020 r. korzystając z uprawnień zawartych w §5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO, tj. z uwagi na zamieszczenie w skonsolidowanym raporcie kwartalnym informacji o których mowa w § 5 ust. 4.1 pkt 1) - 4) oraz ust. 4.2 w odniesieniu do Spółki. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) oraz § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect .
Plik
BBI-raport okresowy za I kwartał 2020 roku.pdf (5720 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Michał DamekPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA
BBINWEST
2020-06-30 sprzedaż akcji przez ASI Integra Management sp. z o. o. Invest SKA
2020-06-22 kupno akcji przez Artura Górskiego
2020-05-15 SA - QS1 i SA - Q1
2020-05-11 zmiana terminu publikacji SA-Q1 i SA-QS1
2020-04-14 kupno akcji przez ABS Investment SA
2020-04-03 zbycie aktywów istotnej wartości
2020-03-20 SA - R
2020-03-20 SA - RS

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy