pixelg
SA - RS - 2020-03-17 - BERLING SPÓŁKA AKCYJNA (berling)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - RS - komunikat spółki BERLING SPÓŁKA AKCYJNA (berling) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2019
(rok)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-03-17
BERLING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BERLING S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-018Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Zgoda5/8
(ulica)(numer)
(22) 727 84 97(22) 736 28 99
(telefon)(fax)
investor@berling.plwww.berling.pl
(e-mail)(www)
522-005-97-42010164538
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2019201820192018
Przychody netto ze sprzedaży75 14483 71317 46819 619
Zysk (strata) ze sprzedaży10 19413 0332 3703 055
Zysk (strata) z działalności operacyjnej9 79712 1832 2772 855
Zysk (strata) przed opodatkowania9 72113 3872 2603 137
Zysk (strata) netto7 86310 8091 8282 533
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej5 68517 1491 3214 019
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-373-435-87-102
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-757-1 825-176-428
Przepływy pieniężne netto razem4 55514 8901 0593 490
Aktywa/Pasywa razem112 271109 19226 36425 393
Aktywa trwałe13 11312 9023 0793 000
Aktywa obrotowe99 15896 29023 28522 393
Kapitał własny104 15696 29324 45822 394
Zobowiązania razem8 11512 8991 9063 000
Zobowiązania długoterminowe281173
Zobowiązania krótkoterminowe8 08712 8881 8992 997
Liczba akcji (tys. szt.)17 36317 53617 36317 536
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR )0,450,620,110,14
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR )6,005,491,411,28

Średnie kursy  wymiany złotego w okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi w stosunku do EUR ustalanych przez NBP, w szczególności:
-       kurs obowiązujący na ostatni dzień każdego okresu (31.12.2019 r. – kurs ogłoszony przez NBP – tabela kursów średnich NBP nr 251/A/NBP/2019 z dnia 31.12.2019 r. tj. 4,2585 zł; 31.12.2018 r. – kurs ogłoszony przez NBP – tabela kursów średnich NBP nr 252/A/NBP/2018 z dnia 31.12.2018 r. tj. 4,3000 zł),
-       kurs średni w każdym okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie (w 2019 r. 4,3018 zł; w 2018 r. 4,2669 zł).

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
GK Berling SSF 2019.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe BERLING S.A.
GK Berling sprawozdanie z działalności 2019.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BERLING
GK Berling informacja Zarządu o Firmie Audytorskiej 2019.pdfOświadczenie Zarządu o wyborze podmiotu do badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BERLING
GK Berling oświadczenie Zarządu o SSF 2019.pdfOświadczenie Zarządu o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej BERLING
GK Berling list Prezes Zarządu do Akcjonariuszy 2019.pdfList Prezes Grupy Kapitałowej BERLING do akcjonariuszy
GK BERLING_Sprawozdanie_z badania_SSF_MSSF_2019_B-think.pdfOpinia i raport niezależnego rewidenta - Grupa Kapitałowa BERLING
GK Berling ocena RN 2019.PDFOcena Rady Nadzorczej - Grupa Kapitałowa BERLING
oświadczenie RN o Komitecie Audytu 2019.PDFOświadczenie Rady Nadzorczej o Komitecie Audytu
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-17Hanna BerlingPrezes Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-17Zbigniew DorodzińskiGłówny Księgowy


Nazwa jednostki:BERLING SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:BERLING S.A.
Adres:ul. Zgoda 5/8, 00-018 Warszawa
Telefon:(22) 727 84 97
Fax:(22) 736 28 99
Email:investor@berling.pl
www:www.berling.pl
NIP:522-005-97-42
REGON:010164538

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Berling SA
BERLING
2020-03-17 SA - R
2020-03-17 SA - RS
2020-01-31 terminarz raportów
2019-11-19 SA - QSr3
2019-10-21 rezygnacja wiceprezesa zarządu
2019-09-10 SA-PSr
2019-06-11 WZ - podjęte uchwały: podział zysku, zmiana statutu
2019-06-11 WZ - wykaz akcjonariuszy

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy