pixelg
WZ - podjęte uchwały: podział zysku, powołanie RN, zmiana statutu - 2020-09-18 - BIOMASS (biomass)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - podjęte uchwały: podział zysku, powołanie RN, zmiana statutu - komunikat spółki BIOMASS (biomass) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiBIOMASS
Nazwa skrócona jednostkiBEP
Numer w roku:14/2020
Rok bieżący:2020
Zarząd BIOMASS ENERGY PROJECT S. A. z siedzibą w Bydgoszczy ( Emitent ) informuje, iż w dniu 18 września 2020 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta. W załączeniu Emitent przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Jednocześnie Emitent informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło wszystkie planowane uchwały. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect .
Plik
BEP protokół akt 18.09.2020 .pdf (425 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Jerzy DrożniewskiPrezes Zarządu
Krzysztof ArkuszewskiWiceprezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy