pixelg
wyniki Q1.2020 - 2020-04-01 - BLIRT SPÓŁKA AKCYJNA (blirt)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

wyniki Q1.2020 - komunikat spółki BLIRT SPÓŁKA AKCYJNA (blirt) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr5/2020

Data sporządzenia: 2020-04-01
Skrócona nazwa emitenta
BLIRT S.A.
Temat
Szacunkowe wyniki sprzedaży za Ikw 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Blirt S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje poniżej szacunkowe wyniki sprzedaży za Ikw 2020 r. oraz dane porównywalne za rok 2019:
Przychody netto ze sprzedaży (bez uwzględnienia zmiany stanu produktów) wyniosły 6.122 tys. zł w Ikw 2020 r. wobec 2.227 tys. zł w Ikw 2019 r., co oznacza wzrost o 175% r/r
W tym przychody z tytułu realizacji istotnych zamówień, o których Emitent informował raportami bieżącymi ESPI nr 1/2020 z dnia 27.02.2020 r oraz 2/2020 z dnia 03.03.2020 r., wyniosły 3.544 tys. zł Przychody netto ze sprzedaży bez uwzględnienia przychodów z tytułu istotnych zamówień wyniosły 2.578 tys. zł w Ikw 2020 r. wobec 2.227 tys. zł w Ikw 2019 r. co oznacza wzrost o 16% r/r
Przychody netto ze sprzedaży bez uwzględnienia przychodów z tytułu realizacji istotnych zamówień oraz bez przychodów Działu Analityki (którego działalność zostanie zaniechana w 2020 r.) wyniosły 2.302 tys. zł w Ikw 2020 r. wobec 1.445 tys. zł w Ikw 2019 r., co oznacza wzrost o 59% r/r

Istotny wzrost sprzedaży w obszarze białek i biologii molekularnej w Ikw 2020 r. w ocenie Zarządu jest wynikiem konsekwentnego realizowania strategii Spółki, intensyfikacji działań sprzedażowych i marketingowych oraz w dużym stopniu obecną sytuacją na świecie związaną z pandemią koronawirusa, w wyniku której Spółka obserwuje zwiększony poziom zamówień. Wśród produktów Spółki są niezbędne komponenty produkowanych obecnie na całym świecie zestawów do oczyszczania RNA i detekcji wirusa COVID-19.

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją na rynku Zarząd Spółki podjął decyzję o przekazywaniu w roku 2020 kwartalnych wyników sprzedaży. Zgodnie z opublikowanym harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2020 r. (Raport bieżący EBI nr 1/2020 z dnia 16.01.2020 r.) Emitent przekaże raport kwartalny za Ikw 2020 r. w dniu 8 maja 2020 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-04-01Marian PopinigisPrezes ZarząduMarian Popinigis
2020-04-01Krzysztof KurWiceprezes ZarząduKrzysztof Kur


Nazwa jednostki:BLIRT SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:BLIRT S.A.
Adres:Trzy Lipy 3/1.38, 80-172 Gdańsk
Telefon:587 39 6150
Fax:587 39 6151
NIP:583-300-93-29

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Blirt SA
BLIRT
2020-05-27 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-05-27 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-05-12 powołanie wiceprezesa zarządu
2020-05-08 SA - Q1
2020-05-04 wyniki Q1.2020
2020-04-27 otrzymanie zamówienia o istotnej wartości
2020-04-07 sprzedaż akcji przez członka RN
2020-04-03 SA - R

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy