pixelg
WZ - podjęte uchwały: zmiana nazwy, zmiana w RN - 2020-03-18 - BLKCHNLAB (blkchnlab)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - podjęte uchwały: zmiana nazwy, zmiana w RN - komunikat spółki BLKCHNLAB (blkchnlab) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiBLKCHNLAB
Nazwa skrócona jednostkiBTC
Numer w roku:9/2020
Rok bieżący:2020
Zarząd Blockchain Lab S.A. ( Emitent ) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbyło się w dniu 18 marca 2020 roku (dalej NWZ ) wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał. Do żadnej z podjętych uchwał nie został zgłoszony sprzeciw do protokołu podczas obrad NWZ. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"
Plik
Uchwaly_podjete_przez_NWZ_Blockchain_Lab_w_dniu_18_03_2020.pdf (158 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Adrian SmarzewskiPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy