pixelg
WZ - wprowadzenie zmian do porządku obrad - 2020-05-29 - BTC STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA (blkchnlab)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - wprowadzenie zmian do porządku obrad - komunikat spółki BTC STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA (blkchnlab) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr31/2020
Data sporządzenia:2020-05-29
Skrócona nazwa emitenta
BTC STUDIOS S.A.
Temat
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki zgłoszone w dniu 28 maja 2020 roku
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd BTC Studios SA z siedzibą w Warszawie ("Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu 28 maja 2020 roku otrzymał żądanie akcjonariusza Mobilum Limited z siedzibą na Gibraltarze, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 czerwca 2020 roku, na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej notariusz Lidii Wojewódzkiej w Warszawie, al. Solidarności 113 lok. 52, punktu w sprawie podjęcie uchwały w sprawie zmiany §12 oraz §14 statutu Spółki;

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta.

Nowy porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019 oraz z oceny z działalności Zarządu w roku 2019
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2019;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu;
12. Podjęcia uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej spółki;
13. Podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki;
14. Podjęcia uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie nowych akcji spółki do obrotu oraz zmiany statutu spółki;
15. podjęcie uchwały w sprawie zmiany §12 oraz §14 statutu Spółki;
16. Zamknięcie obrad

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z proponowaną zmianą Statutu Spółki, treść projektów uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na ZWZ przez pełnomocnika znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
Ogloszenie_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_wraz_z_projektem_uchwal_po_uzupelnieniu_29_maja.pdfOgłoszenie o zwołaniu WZA wraz z projektem uchwał po uzupełnieniu
Formularze-pelnomocnictwa-na-WZA.pdfFormularze pełnomocnictwa na WZA
Formularz-glosowania-pelnomocnika-na-WZA_po_uzupelnieniu_29_maja.pdfFormularz głosowania pełnomocnika na WZA po uzupełnieniu
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-29Adrian SmarzewskiPrezes ZarząduAdrian Smarzewski


Nazwa jednostki:BTC STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:BTC STUDIOS S.A.
Adres:Al. Jana Pawła II 27, 00 - 867 Warszawa
Telefon:+48 22 205 08 55
Email:b@btc-studios.com
www:https://btc-studios.com
NIP:895-18-85-344
REGON:020549220

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
BTC Studios SA
BLKCHNLAB
2020-07-01 postępy prac w produkcji gier
2020-06-29 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-06-23 życiorys członka RN
2020-06-23 życiorys członka RN
2020-06-22 powołanie członków RN
2020-06-22 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty, powołanie członków RN, emisja akcji serii K
2020-06-02 aktualizacja informacji dot. emisji akcji serii J
2020-06-01 raport miesięczny V.2020

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy