pixelg
zmiany w RN - 2020-03-18 - BLKCHNLAB (blkchnlab)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zmiany w RN - komunikat spółki BLKCHNLAB (blkchnlab) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiBLKCHNLAB
Nazwa skrócona jednostkiBTC
Numer w roku:10/2020
Rok bieżący:2020
Zarząd Blockchain Lab S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) informuje, że w dniu 18 marca 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę dotyczącą zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki dotyczące odwołania z Rady Nadzorczej Pana Roberta Grzegorzewskiego. Równocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o powołaniu do składu Rady Nadzorczej i pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Jakuba Potrzebowskiego. Życiorys zawodowy nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej Spółki, wymagany zgodnie z par. 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zostanie przekazany do publicznej wiadomości właściwym raportem bieżącym EBI, w terminie późniejszym. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect .
Imię i nazwiskoStanowisko
Adrian SmarzewskiPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
BTC Studios SA
BLKCHNLAB
2020-05-27 nawiązanie partnerstwa strategicznego z IDG Consulting
2020-05-26 WZ - wprowadzenie zmian do porządku obrad
2020-05-26 WZ - wprowadzenie zmian do porządku obrad
2020-05-25 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-05-25 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-05-22 SA-R
2020-05-22 uzupełnienie informacji dot. zakończenia subskrypcji akcji serii H
2020-05-19 zmiana terminu publikacji SA-R

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy